21.05.2013

Kolejne wiercenie na koncesji ORLENU na Lubelszczyźnie

PKN ORLEN rozpoczął siódmy odwiert w poszukiwaniu gazu ziemnego w złożach niekonwencjonalnych. Prace będą prowadzone na Lubelszczyźnie, na terenie miejscowości Nowy Uścimów (gmina Uścimów, powiat lubartowski) i potrwają ok. 45 dni.

Prace poszukiwawcze w miejscowości Nowy Uścimów, PKN ORLEN prowadzi w oparciu o koncesję „Lubartów". Otwór Uścimów-OU1 będzie już trzecim realizowanym na terenie tej koncesji. Oba poprzednie odwierty zostały wykonane w miejscowości Berejów (gmina Niedźwiada, powiat lubartowski).

– Po dokładnej analizie archiwalnych danych geologicznych, uzupełnionych o nowe dane sejsmiczne, zdecydowaliśmy się wyznaczyć Nowy Uścimów na miejsce kolejnego wiercenia. Dotychczasowe prace na terenie koncesji „Lubartów” realizowaliśmy z powodzeniem, a ich wyniki skłoniły nas do kontynuacji poszukiwań na tym obszarze – komentuje Wiesław Prugar, Prezes Zarządu ORLEN Upstream.

Głębokość otworu w miejscowości Nowy Uścimów zaplanowano na 3520 m, a prace zostaną wykonane z wykorzystaniem urządzenia wiertniczego MASSARENTI 6000 E, należącego do spółki EXALO DRILLING. Urządzenie zostało przetransportowane z wykonywanego wcześniej (kwieceń - maj) otworu pionowego w miejscowości Nowy Stręczyn (gmina Cyców, powiat łęczyński). Na podstawie pobranych próbek rdzenia z otworu Uścimów-OU1, PKN ORLEN będzie mógł podjąć decyzję o kontynuacji prac na tym terenie.

PKN ORLEN posiada dziesięć koncesji poszukiwawczych, na podstawie których zrealizował do tej pory sześć otworów (cztery pionowe i dwa horyzontalne). W 2013 roku, koncern planuje wykonać również zabiegi szczelinowania hydraulicznego, które pozwolą na określenie przepływu gazu na terenie wykonanych do tej pory dwóch otworów horyzontalnych Syczyn-OU2 oraz Berejów-OU2.