28.05.2013

Pierwsza detaliczna emisja obligacji PKN ORLEN

Ponad 4% może w skali roku zarobić nabywca obligacji detalicznych PKN ORLEN. Finalnie o cenie obrotu i wykupu po czterech latach decydować będzie WIBOR liczony w półrocznych okresach odsetkowych wraz z marżą, bowiem obligacje będą oprocentowane według stopy zmiennej. Koncern rozpoczął dziś subskrypcję pierwszej serii obligacji detalicznych skierowanych do inwestorów indywidualnych. Wielkość emisji pierwszej serii wynosi 200 mln zł. W ramach całego programu emisji obligacji Koncern planuje pozyskać ok. 1 mld zł.

Zmienne oprocentowanie papierów dłużnych PKN ORLEN oparte będzie o sumę WIBOR-u 6M powiększonego o marżę w wysokości 1,5% i będzie  wypłacane co 6 miesięcy. Na dzisiaj, przyniesie to dochód w wysokości 4,20% rocznie. Okres wykupu obligacji korporacyjnych wyniesie 4 lata. Inwestorzy będą mieli również możliwość sprzedaży oraz kupna walorów na rynku Catalyst Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

Obligacje PKN ORLEN już zostały wysoko ocenione przez agencję ratingową Fitch Ratings. Emitowana właśnie seria otrzymała wysoki rating krajowy BBB+(pol). Jednocześnie agencja Fitch wskazała możliwość podniesienia międzynarodowego ratingu PKN ORLEN z BB+ do BBB- w perspektywie nadchodzących miesięcy. Eksperci Ftich Ratings docenili znakomitą sytuację płynnościową Koncernu, w szczególności utrzymanie zadłużenia oraz dźwigni finansowej na optymalnym poziomie oraz przemyślaną, elastyczną politykę inwestycyjną, przyjętą w ramach strategii firmy na lata 2013-2017.

– Emitując obligacje korporacyjne skierowane do odbiorców indywidualnych postanowiliśmy zdyskontować silną pozycję rynkową Koncernu oraz naszą rozpoznawalną markę, która sprawia, że jesteśmy wiarygodnym i stabilnym podmiotem, w który warto inwestować – mówi Prezes Zarządu PKN ORLEN Jacek Krawiec.

– Inwestorzy indywidualni coraz częściej poszukują bezpiecznych inwestycji spoza oferty lokat terminowych i kont oszczędnościowych. Jeśli dodamy do tego, że polskie gospodarstwa domowe posiadają aktywa o wartości przekraczającej 1,3 bln złotych, a w obligacjach ulokowanych jest zaledwie około 10 mld zł, widać, że nasza oferta może wpisać się w potrzeby rynku. To idealna propozycja dla osób, które oczekują zarobku przy jednoczesnym wysokim poczuciu bezpieczeństwa – podkreślił Jacek Krawiec.

Cena emisyjna jednej obligacji będzie zmieniała się w czasie trwania oferty i będzie zależała od dnia, w którym zostanie dokonany zapis. Pierwszego dnia wyniesie ona 100 zł, a w kolejnych będzie powiększana o wartość odpowiadającą odsetkom naliczanym od rozpoczęcia oferty.

Partnerami PKN ORLEN w ramach emisji obligacji zostały podmioty posiadające duże doświadczenie w realizacji projektów o podobnej skali: UniCredit CAIB Poland S.A., Bank Pekao S.A. oraz Dom Maklerski PKO Bank Polski. Instytucje te mogą pochwalić się zarówno szeroką i dobrze zlokalizowaną siecią dystrybucji oraz doświadczeniem w przeprowadzaniu ofert publicznych na polskim rynku, w tym do inwestorów indywidualnych. Obligacje detaliczne PKN ORLEN dostępne będą w ponad 1000 punktów na terenie całego kraju.