29.08.2013

ORLEN przygotowuje kolejne szczelinowanie

Odwiert Berejów-OU2K na Lubelszczyźnie będzie miejscem drugiego w tym roku szczelinowania hydraulicznego, które na jesień planuje ORLEN Upstream. Obecnie na tej koncesji trwa budowa zbiorników na wodę technologiczną, a jednocześnie prowadzone są procedury przetargowe na niezbędny zakres usług.

Szczelinowanie hydrauliczne w Berejowie zostanie przeprowadzone na głębokości powyżej 2,5 km pod ziemią, w horyzontalnym odcinku otworu o długości 1000 m.  Do wykonania zabiegu potrzebnych będzie około 19 tys. m3 wody oraz 160 ton piasku. Prace wykonywane będą w godzinach 6-22 w sposób minimalizujący ich wpływ na otoczenie. Obecnie parametry zabiegu są jeszcze uszczegóławiane przez specjalistów ORLEN Upstream, a w Berejowie trwa budowa zbiorników, do napełnienia których wykorzystany zostanie gminny wodociąg. Wykonanie zabiegu zaplanowano na jesień br., po zakończeniu prac przygotowawczych oraz finalizacji trwających obecnie procedur przetargowych.

– Zgodnie z założeniami wynikającymi ze strategii planujemy wykonanie do 2017 roku kilkudziesięciu odwiertów na posiadanych koncesjach. Proces ten zostanie sfinansowany w ramach puli podstawowej nakładów inwestycyjnych zaplanowanych w strategii i zrealizowany w oparciu o wyniki prac poszukiwawczych na kolejnych etapach działań. – powiedział Wiesław Prugar, Prezes Zarządu ORLEN Upstream.

Pierwsze szczelinowanie hydrauliczne na odcinku poziomym w miejscowości Syczyn, PKN ORLEN zakończył w czerwcu br. Był to prawdopodobnie najbardziej złożony i intensywny zabieg na złożu gazu niekonwencjonalnego w Europie. Test produkcyjny trwał 4 tygodnie, a obecność gazu została stwierdzona już w pierwszych dniach po przeprowadzonym zabiegu szczelinowania. Finalnie test produkcyjny nie wykazał jednak oczekiwanych i gwarantujących opłacalne wydobycie przepływów surowca. Obecnie trwa wnikliwa analiza i interpretacja zgromadzonych danych. Wyniki analiz zostaną wykorzystane przy kolejnych pracach poszukiwawczych. Wstępne wnioski wskazują, iż obecnie dostępne technologie - w większości adoptowane czy modyfikowane na podstawie rozwiązań amerykańskich - nie są w pełni dostosowane do eksploracji polskich pokładów łupków gazonośnych, które różnią się właściwościami i inaczej reagują na te same procesy technologiczne.

PKN ORLEN zgodnie z przyjętą w ubiegłym roku strategią zakłada kontynuację prac w segmencie upstream, na który zarezerwowana została pula podstawowa w wysokości 2,4 mld PLN. Koncern jest również gotowy uruchomić dodatkowe środki w wysokości do 2,7 mld PLN, które mogłyby zostać wykorzystane m.in. na potencjalne projekty M&A.

Do tej pory Koncern wykonał siedem otworów w poszukiwaniu gazu z łupków – pięć pionowych i dwa horyzontalne. Na ukończeniu są już też prace nad kolejnym odwiertem, na granicy miejscowości Dobryniów i Dobryniów Kolonia, gdzie obecnie na głębokości ponad 3800 m trwa rdzeniowanie. Pobrane próbki skał zostaną następnie przekazane do analizy laboratoryjnej. Wraz z kolejnymi pracami poszukiwawczymi PKN ORLEN kontynuuje realizację strategicznych założeń w obszarze upstream.