27.06.2013

Oświadczenie PKN ORLEN

W związku z opublikowaniem 27.06 przez serwis www.vedomosti.ru tekstu pt. „PKN ORLEN pcha się pod skrzydła Rosnieftu” PKN ORLEN oświadcza, że zawarte w nim informacje są nieprawdziwe i nie mają potwierdzenia w faktach.

Z nieznanych PKN ORLEN powodów, serwis vedomosti.ru wymienia i wiąże różne, rzekomo prowadzone projekty z kwestią podpisanych ostatnio kontraktów z firmą Rosnieft na zakup ropy naftowej do rafinerii w Polsce (w lutym 2013 r.) oraz w Czechach (w czerwcu br.). Wbrew temu co podaje serwis vedomosti.ru, zawarcie kontraktów na dostawy ropy nigdy nie było warunkowane jakimikolwiek zobowiązaniami Koncernu wobec Rosnieft dotyczącymi realizacji wspólnych projektów czy też sprzedaży jakichkolwiek aktywów. Pragniemy kategorycznie podkreślić, iż PKN ORLEN S.A. nie prowadzi żadnych działań zmierzających do zbycia udziałów w spółce ORLEN Lietuva. Koncern nie bierze i nie jest również zainteresowany udziałem w projekcie sprzedaży paliw na Białorusi, w Polsce i w Niemczech, który miałaby funkcjonować pod marką Rosnieft. Nie są też prowadzone żadne rozmowy z firmą Rosneft na temat innych kontraktów na dostawy ropy dla PKN ORLEN.

Proces kontraktacji długoterminowej zakupu ropy naftowej do Polski zainicjowany w związku z wygasaniem obowiązujących kontraktów, został zakończony w lutym 2013 r. Natomiast proces zakupu ropy naftowej do Czech został zakończony w czerwcu br. Informacje o realizacji ww. procesów, od samego początku aż do chwili zawarcia kontraktów, były przekazywane do: Komitetu ds. Monitoringu Dostaw Ropy, Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. oraz Ministerstwa Skarbu Państwa, natomiast uprawnione organy państwowe na bieżąco monitorowały realizację ww. procesów.

PKN ORLEN zwróci się do wydawcy serwisu vedomosti.ru o sprostowanie nieprawdziwych informacji zamieszczonych w artykule pt. „PKN ORLEN pcha się pod skrzydła Rosnieftu”.