03.06.2013

Wystartowała sprzedaż drugiej serii obligacji

W odpowiedzi na ogromne zainteresowanie obligacjami PKN ORLEN ze strony inwestorów, którzy w ciągu zaledwie 2 dni złożyli zapisy na całą kwotę pierwszej serii w wysokości 200 mln zł., Koncern uruchmił dziś kolejną transzę na taką samą kwotę, na niezmienionych warunkach. W ramach całego programu emisji Koncern planuje pozyskać ok. 1 mld zł.

Seria B oferowana jest na takich samych warunkach ramowych jak poprzednia - oprocentowanie oparte będzie nadal o sumę WIBOR-u 6M powiększonego o marżę w wysokości 1,5%, wypłacane co 6 miesięcy. Subskrypcja drugiej serii obligacji detalicznych rozpoczęła się już dziś, a zapisy będzie można składać do 14 czerwca br. Okres wykupu obligacji korporacyjnych wyniesie 4 lata, przy czym inwestorzy będą mieli również możliwość sprzedaży oraz kupna walorów na rynku Catalyst warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

Również tę serię wysoko oceniła agencja Fitch przyznając taki sam rating jak w przypadku pierwszej transzy na poziomie BBB+(pol). 

– Staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom inwestorów, którzy skłonni są lokować fundusze w naszych obligacjach. Dlatego zdecydowaliśmy się niezwłocznie zareagować na ogromny popyt na pierwszą emisję i uruchomić drugą  serię w oparciu o takie same założenia ofertowe – mówi Prezes Zarządu PKN ORLEN Jacek Krawiec.

Cena emisyjna jednej obligacji będzie - podobnie jak w przypadku wcześniejszej oferty zmienna - i będzie zależała od dnia, w którym zostanie dokonany zapis. Pierwszego dnia wyniesie ona 100 zł., a w kolejnych będzie powiększana o wartość odpowiadającą odsetkom naliczanym od rozpoczęcia oferty.

Spółka podkreśla też, że jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o ofercie publicznej obligacji PKN ORLEN S.A. jest prospekt emisyjny opublikowany na stronie internetowej spółki www.orlen.pl.

Obligacje detaliczne będzie można nadal nabywać w ponad 1000 placówek naszych partnerów: UniCredit CAIB Poland S.A., Banku Pekao S.A. oraz Domu Maklerskiego PKO Bank Polskii i DI Xelion. Instytucje te mogą pochwalić się zarówno szeroką i dobrze zlokalizowaną siecią dystrybucji jak i doświadczeniem w przeprowadzaniu ofert publicznych na polskim rynku, w tym do inwestorów indywidualnych.