08.04.2013

Nowy Prezes Unipetrolu

Rada Nadzorcza Unipetrol z Grupy ORLEN dokonała dziś zmian w składzie Zarządu Spółki. Na stanowisko Prezesa powołany został Marek Świtajewski, dotychczasowy Wiceprezes Zarządu. Pełniącemu do dziś tę funkcję Piotrowi Chełmińskiemu, jednocześnie Członkowi Zarządu PKN ORLEN powierzone zostały obowiązki Członka Rady Nadzorczej Unipetrol.

W skład Zarządu powołany został również Andrzej Kozłowski, dotychczasowy członek Rady Nadzorczej Unipetrol. Decyzją Rady stanowisko Wiceprezesa Zarządu obejmuje Piotr Wielowieyski.  Po dokonaniu zmian Zarząd Unipetrol będzie pracował w składzie:

Marek Świtajewski - Prezes Zarządu
Piotr Wielowieyski  - Wiceprezes Zarządu
Martin Durčák - Członek Zarządu
Mirosław Kastelik - Członek Zarządu
Artur Paździor - Członek Zarządu  
Andrzej Kozłowski - Członek Zarządu

Pan Marek Świtajewski- absolwent Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni. Karierę zawodową rozpoczął w Lucent Technologies, gdzie pracował do 2000 r. Kolejne sześć lat był zawodowo związany z firmą Nortel Networks, gdzie kierował projektami, a następnie wdrożeniami na terenie Europy Centralnej, Izraela i Turcji, później był Dyrektorem Operacyjnym w Europie Wschodniej, aby w rezultacie objąć funkcję Prezesa Zarządu Nortel Networks Polska. W latach 2006 – 2007 został Współzałożycielem oraz Prezesem Global Contact i Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych. Jednocześnie od 2006 r. do 2010 r. pracował jako Dyrektor Techniczny w TP EmiTel. W latach 2010 – 2011 zasiadał w Zarządzie UNIPETROL RPA, gdzie odpowiadał za optymalizację procesów. Od 2011 r. do 2012 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki Ceska Rafinerska. W 2012 r. został powołany do Zarządu UNIPETROL a.s., w którym od września 2012 r. sprawował funkcję Wiceprezesa.

Pan Andrzej Kozłowski  - jest absolwentem Wyższej Szkoły Biznesu – NLU w Nowym Sączu oraz studiów MBA na kierunku Corporate Strategy & Industrial Policy, Maastricht School of Management. Z PKN ORLEN S.A. związany jest od roku 2009 gdzie pełni funkcję Dyrektora Wykonawczego ds. Strategii i Zarządzania Projektami oraz do dziś Członka Rady Nadzorczej Unipetrol a.s. Jest również Przewodniczącym Rady Nadzorczej ORLEN Upstream Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem pracy w PKN ORLEN, przez ponad 10 lat związany był z sektorem telekomunikacyjnym, mediów i nowych technologii. Karierę zawodową rozpoczynał w 1998 roku zdobywając doświadczenie w firmach doradczych American Management Systems (obecnie CGI) oraz Avantis Consulting Group. Brał udział w projektach w Portugalii, Niemczech, USA oraz w Polsce. W latach 2001-2005 oraz 2006-2009 związany był z Grupą TP gdzie odpowiadał m.in. za strategię, zarządzanie projektami i relacje regulacyjne. W latach 2005-2006 pracował w Prokom S.A.