18.04.2013

ORLEN rozpoczął budowę elektrociepłowni we Włocławku

PKN ORLEN oficjalnie zainaugurował budowę najnowocześniejszej i największej elektrociepłowni gazowo-parowej w Polsce. Nowy blok o mocy ok. 470 MWe będzie wytwarzał ciepło w skojarzeniu z energią elektryczną w jednym procesie technologicznym czyli kogeneracji. Ten najbardziej efektywny sposób produkcji przyjazny środowisku naturalnemu zostanie wykorzystany m.in. przez Anwil oraz PKN ORLEN. Dziś odbyło się wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę inwestycji. Przewidywany termin oddania włocławskiej inwestycji do eksploatacji to koniec 2015 roku.

Inwestycja we Włocławku  jest flagowym projektem PKN ORLEN związanym z realizacją strategii energetycznej Koncernu. Kluczową zaletą projektu jest  kogeneracja, która w istotny sposób podnosi sprawność procesu produkcji energii i ciepła. Blok całkowicie pokryje zapotrzebowanie Anwilu na energię elektryczną i będzie podstawowym źródłem pary technologicznej dla włocławskiego zakładu. Około połowa z 470 MWe wytwarzanej we Włocławku energii będzie trafiała na rynek zewnętrzny, a elektrownia będzie zużywała 0,6-0,7 mld m3 gazu ziemnego rocznie. Roczna produkcja energii elektrycznej tego bloku w przełożeniu na odbiorców indywidualnych byłaby w stanie pokryć zapotrzebowanie kilkuset tysięcy domów w Polsce, natomiast godzinowe zużycie gazu odpowiada pracy ok. 65 000 kuchenek gazowych. 

Sprzyjająca lokalizacji inwestycji we Włocławku jest bliskość sieci GAZ-SYSTEM oraz położenie sieci elektroenergetycznej PSE OPERATOR. Bliskość zakładów Anwil, a zatem istniejąca infrastruktura umożliwiła zoptymalizowanie nakładów inwestycyjnych.

– Zdecydowaliśmy się na wykorzystanie technologii opartej o gaz ziemny, ponieważ jest to surowiec przyjazny dla środowiska i korzystny z punktu widzenia emisji CO2. Również biorąc pod uwagę nasze obecne zaangażowanie w poszukiwania gazu łupkowego, wybór był oczywisty. Budowa elektrowni we Włocławku jest ważnym elementem planowanego przez nas rozwoju segmentu energetyki jako jednego z filarów nowej pięcioletniej strategii Koncernu – powiedział Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Sercem włocławskiej elektrowni będzie tzw. „Power Train”, czyli turbina gazowa o masie ok. 330 ton, połączona z generatorem o wadze ok. 420 ton i ponad ok. 350 tonową turbiną parową, co stanowi najbardziej skomplikowany technologicznie element elektrowni.

Elektrownię wybuduje konsorcjum General Electric i SNC Lavalin. Dla zapewnienia odpowiedniego serwisu serca elektrowni tj. „Power Train”, PKN ORLEN zawarł także z General Electric, długoletnią umowę serwisową. Wartość kontraktów wyniesie odpowiednio 1,1 mld zł netto oraz ok. 200 mln zł. Koszty całego projektu szacowane są na blisko 1,4 mld zł.

Funkcjonowanie elektrowni to także szansa stabilizacji dla lokalnych firm zajmujących się serwisowymi usługami specjalistycznymi. W trakcie eksploatacji elektrowni będą wykonywane cykliczne prace serwisowo-konserwacyjne, które niewątpliwie dają możliwość lokalnym przedsiębiorcom na utrzymanie optymalnego zatrudnienia wykwalifikowanej kadry znającej specyfikę użytkowanych systemów.

Zakładana obsada nowej elektrowni to ponad 30 osób. Zakończenie procesu kompletowania załogi przewidziane jest do końca tego roku. Następne dwa lata będą poświęcone na szkolenia i przygotowanie do pracy.