16.04.2013

ORLEN zakończył szósty odwiert poszukiwawczy

Prace w poszukiwaniu gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych, tym razem prowadzone były w miejscowości Nowy Stręczyn na Lubelszczyźnie (gmina Cyców, w powiecie Łęczyńskim). Wiercenie trwało 54 dni, a głębokość odwiertu osiągnęła 3,5 km.

Wykonanie otworu badawczego Stręczyn-OU1 rozpoczęło się pod koniec lutego. Jego celem było pobranie próbek rdzenia skalnego do badań służących uszczegółowieniu budowy poszczególnych warstw skalnych, weryfikacji historii basenowej, a co za tym idzie również określeniu celowości dalszych poszukiwań w tym rejonie. Analizy wybranych próbek skał stanowią podstawę do planowania wierceń kierunkowych i późniejszego ich szczelinowania. Z tego względu jest to jeden z najistotniejszych etapów poszukiwań. Stręczyn-OU 1 to już trzeci odwiert wykonany na obszarze koncesji „Wierzbica”, na której jeszcze w I połowie bieżącego roku zaplanowano zabieg szczelinowania hydraulicznego w otworze Syczyn-OU2K.
 
– Prace wiertnicze w miejscowości Nowy Stręczyn, mimo chwilami niekorzystnych warunków atmosferycznych, z jakimi mieliśmy do czynienia na początku roku, przebiegły bez zarzutu i zostały zrealizowane zgodnie z planem. Zwiększyliśmy nieco pierwotnie zakładaną głębokość otworu z uwagi na obiecujące cechy formacji skalnej którą zastaliśmy na głębokości 3400-3500m. W warunkach laboratoryjnych łupki poddane zostaną teraz rozmaitym testom, powtarzanym niejednokrotnie, z uwagi na ilość analizowanego materiału, nawet kilka tysięcy razy. Mamy nadzieję, że wnioski z analizy laboratoryjnej potwierdzą dotychczasowe obserwacje i pozwolą nam na kontynuację poszukiwań gazu ziemnego w tej lokalizacji. Dalsze decyzje będziemy mogli podjąć na jesieni – podsumował Wiesław Prugar, Prezes Zarządu ORLEN Upstream.
 
Urządzenie wiertnicze, z udziałem którego zrealizowano wiercenie w Nowym Stręczynie, zostanie przewiezione na teren sąsiedniej koncesji „Lubartów”, gdzie już za kilka tygodni powinny rozpocząć się prace wiertnicze. Do tej pory PKN ORLEN zrealizował łącznie sześć odwiertów poszukiwawczych – cztery pionowe i dwa horyzontalne. W pierwszej połowie 2013 roku Koncern planuje wykonanie kolejnych odwiertów oraz przeprowadzenie dwóch zabiegów szczelinowania hydraulicznego na poziomych odcinkach otworów Syczyn-OU2K oraz Berejów-OU2K, położonych na terenie województwa lubelskiego.