24.04.2013

PKN ORLEN laureatem Rankingu Odpowiedzialnych Firm

Spółka zajęła pierwsze miejsce w kategorii branżowej „paliwa, energetyka i wydobycie”  7. edycji prestiżowego Rankingu Odpowiedzialnych Firm. Ranking Odpowiedzialnych Firm stanowi zestawienie największych spółek w Polsce, ocenianych pod kątem jakości zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu (ang. CSR). Przygotowuje go Dziennik Gazeta Prawna pod patronatem merytorycznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Audytu przesłanych ankiet dokonuje PwC.

PKN ORLEN należy do grona kilkunastu firm uczestniczących w Rankingu od jego pierwszej edycji. Koncern niezmiennie znajduje się też w gronie najlepszych, zarówno w rankingu  głównym, jak i sektorowym. W tym roku zajął pierwsze miejsce w kategorii firm reprezentujących branżę paliw, energetyki i wydobycia.

– Dzisiejsza nagroda dla Koncernu udowadnia, że prowadzenie biznesu w oparciu o jasne, czytelne kryteria przynosi dobre efekty. Z przyjemnością obserwujemy jak co roku Ranking powiększa się o kolejne firmy, które podobnie jak my uważają, że standardy CSR to nieodzowny element działalności każdego przedsiębiorstwa – powiedział Leszek Kurnicki, Dyrektor Wykonawczy ds. Marketingu w PKN ORLEN.

Wyróżnienie w Rankingu Odpowiedzialnych Firm to jedna z wielu nagród z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu przyznanych PKN ORLEN w ostatnich latach. Spółka jest nagradzana za regularną publikację wysokiej jakości raportów społecznych, utrzymuje wysoką pozycję w gronie liderów filantropii, a jej dobre praktyki prezentowane są regularnie w Raporcie publikowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Dowodem  odpowiedzialności biznesowej Koncernu jest jego stała obecność w gronie spółek notowanych na warszawskiej GPW w ramach RESPECT Index, pierwszego w Polsce indeksu z obszaru CSR.