05.07.2013

Profesjonalizm do ostatniego metra

W nocy 4 lipca PKN ORLEN zakończył wiercenie odwiertu w gminie Nowy Uścimów. Było bezpiecznie, intensywnie i terminowo - relacjonuje zespół odpowiedzialny za realizację wiercenia.

Prace wiertnicze na terenie miejscowości Nowy Uścimów prowadzone były w oparciu o koncesję „Lubartów”, przyznaną spółce w 2007 roku przez Ministerstwo Środowiska. W koncesji zapisany został program prac, w ramach którego zespół ORLEN Upstream wykonał dotychczas analizę archiwalnych danych geologicznych, pozyskał nowe dane sejsmiczne, a na tej podstawie wyznaczył lokalizacje wierceń otworów poszukiwawczo-badawczych. Uścimów-OU1 to trzeci odwiert wykonany przez zespół ORLEN Upstream na obszarze koncesji Lubartów. Wcześniejsze wiercenia zrealizowano w miejscowości Berejów, w gminie Niedźwiada (odwierty: pionowy i kierunkowy).

– Współpraca zespołu przy kolejnych otworach była wzorowa. Niektóre parametry wiercenia okazują się być rekordowe w skali kraju -jak choćby tempo wiercenia początkowej sekcji odwiertu o długości 700m, które w naszym przypadku osiągnęło średnią wartość 39 m/h. Uzyskiwane wyniki są wprost proporcjonalne do jakości projektu otworu i pierwotnie wykonanych analiz – komentuje Wiesław Prugar, Prezes Zarządu ORLEN Upstream.

Wykorzystywane urządzenie wiertnicze wykonało trzy kolejne otwory Syczyn-OU2K, Stręczyn-OU1 i Uścimów-OU1. We wszystkich trzech lokalizacjach sprzęt ten pracował łącznie 141 dni a więc 3332 godziny.
PKN ORLEN pod koniec czerwca rozpoczął wiercenie kolejnego, ósmego odwiertu poszukiwawczego w gminie Łopiennik Górny w powiecie krasnostawskim. Głębokość przekroczyła tam już 1,5 km, a prace przebiegają zgodnie z planem. Analizowane są też już kolejne lokalizacje pod kątem przyszłych wierceń.