06.06.2014

ORLEN przejmuje kolejne aktywa wydobywcze w Kanadzie i podwaja zasoby ropy i gazu

Koncern za pośrednictwem spółki zależnej TriOil Resources Ltd. sfinalizował przejęcie kanadyjskiej firmy wydobywczej Birchill Exploration LP za łączną kwotę 255,6 mln CAD, czyli około 707,5 mln PLN. Tym samym posiadane zasoby (2P) Grupy ORLEN powiększyły się do 48 mln baryłek ekwiwalentu ropy (boe).

Akwizycja Birchill stanowi istotny krok w dalszym rozwoju działalności wydobywczej Koncernu, a dodanie do portfela nowych obszarów wydobywczych umożliwia prowadzenie większej liczby wierceń poszerzających bazę posiadanych zasobów węglowodorów. – Przejęcie Birchill daje nam dostęp do nowych, znaczących zasobów, poszerza know-how w zakresie technologii wykorzystywanych w pracach poszukiwawczych, a w konsekwencji zwiększa wartość Grupy ORLEN. Doświadczenia kanadyjskie będziemy starali się wykorzystywać podczas prac poszukiwawczych węglowodorów niekonwencjonalnych na terenie Polski, które stanowią jeden z naszych priorytetów – powiedział Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN.  

W ciągu ostatnich czterech lat, w rejonach Strachan i Ferrier w prowincji Alberta, Birchill odkrył i udokumentował zasoby ropy i gazu ziemnego szacowane na ok. 26,6 mln boe. W pierwszym kwartale 2014 r. średnia produkcja z tych złóż wyniosła ok. 3400 baryłek ekwiwalentu ropy dziennie (40% węglowodorów ciekłych).

Dotychczasowe aktywa Grupy ORLEN w Kanadzie, zarządzane operacyjnie przez spółkę TriOil, skoncentrowane są w rejonach Pouce Coupe, Keybob i Lochend, a ich zasoby to ok. 22 mln boe przy średniej produkcji w pierwszym kwartale 2014 r. wynoszącej 3700 boe/d. Obecnie trwa zagospodarowanie przez TriOil formacji Dunvegan w rejonie Keybob, w formacji Montney zwiększono też wydobycie kondensatu z otworów o wysokim udziale gazu oraz produkcję ropy z formacji Cardium w obszarze Lochend. Eksploatowane przez Birchill złoża ropy i gazu znajdują się w pobliżu złóż należących do TriOil (Lochend). Wiedza zdobyta dzięki eksploatacji złóż w obszarze Lochend umożliwi TriOil zwiększenie zasobów i produkcji z obszaru Ferrier/Strachan oraz innych perspektywicznych formacji.