03.06.2014

Rozmowy Prezesa PKN ORLEN z przedstawicielami rządu Republiki Czeskie

Prezes PKN ORLEN Jacek Krawiec spotkał się wczoraj z Andrejem Babisem, Wicepremierem i Ministrem Finansów Republiki Czeskiej oraz Janem Mladkiem, Ministrem Przemysłu i Handlu. Celem spotkania było omówienie działalności Grupy ORLEN na rynku czeskim oraz bieżącej sytuacji i perspektyw rozwoju segmentu rafineryjnego i petrochemicznego. Uczestnicy spotkania dyskutowali również nad możliwościami strategicznej współpracy pomiędzy czeskim rządem a Unipetrolem - spółką z Grupy ORLEN.

– Sytuacja w sektorze rafineryjnym w Europie pozostaje pod presją niekorzystnych czynników makroekonomicznych, dlatego tak ważne jest kształtowanie odpowiedniego środowiska biznesowego dla działalności w Czechach. Z naszego punktu widzenia dialog pomiędzy PKN ORLEN a czeskimi władzami, w celu rozważania różnych scenariuszy dotyczących dalszych planów rozwoju jest bardzo istotny. Po spotkaniu wiemy, które z działań nie idą w parze z interesami rządu czeskiego. My także jasno określiliśmy opcje, które z punktu widzenia Grupy ORLEN mogłyby być brane pod uwagę w celu poprawy sytuacji jak i te, które powinny być wyeliminowane. Minister Mladek zaproponował utworzenie grupy roboczej, której głównym celem byłoby wypracowanie optymalnego modelu dalszej współpracy oraz poszukiwania rozwiązań problemów, które są kluczowe dla przemysłu w Czechach powiedział Jacek Krawiec, Prezes PKN ORLEN.

Unipetrol nieustannie stara się minimalizować wpływ negatywnych czynników makroekonomicznych, które od lat oddziaływają na całą gospodarkę czeską. Na wyniki Unipetrolu wciąż negatywny wpływ mają bardzo wysokie koszty wsparcia energii odnawialnej. W porównaniu do ciężkiej sytuacji z zeszłego roku, środowisko biznesowe na rynku paliw częściowo się poprawia, ale nadal widoczne są próby odzyskania pozycji przez firmy działające w szarej strefie, zajmujące się nielegalnym handlem paliwami.