19.12.2014

Czeski Urząd Antymonopolowy zgodził się na przejęcie przez Unipetrol udziałów w Ceskiej Rafinerskiej od włoskiego ENI

Unipetrol, spółka zależna PKN ORLEN, otrzymał dziś formalną zgodę czeskiego Urzędu Antymonopolowego na przejęcie od włoskiego koncernu ENI, akcji Česká Rafinérská, stanowiących 32,445% kapitału zakładowego tej spółki. Decyzja nie jest jeszcze prawomocna.

Finalizacja transakcji zagwarantuje dostępność i bezpieczeństwo dostaw surowców dla segmentu petrochemicznego Unipetrol, wpływając korzystnie na możliwości dalszego rozwoju tego sektora. Zgodnie ze strategią spółki właśnie poprzez rozwój produkcji petrochemicznej oraz utrzymanie silnej pozycji w sprzedaży paliw zamierza ona wzmocnić swoją pozycję konkurencyjną na rynku czeskim oraz rynkach ościennych. Zgodnie z założeniami strategicznymi Unipetrolu największe nakłady inwestycyjne do 2017 roku zostaną przeznaczone na segment petrochemiczny. Jednocześnie, realizując podstawowe założenia rozwojowe, spółka będzie nadal dążyła do optymalizowania działalności operacyjnej.