02.12.2014

Drugi blok gazowo-parowy PKN ORLEN wybuduje Siemens

PKN ORLEN zawarł z konsorcjum Siemens AG i Siemens sp. z o.o kontrakt na wykonawstwo w formule „pod klucz” bloku gazowo-parowego w Płocku oraz kompleksową umowę na serwis głównych urządzeń bloku na okres około 12 lat. Wartość kontraktów wyniesie 1,3 mld zł na budowę oraz 0,3 mld zł za umowę serwisową.

Nowa elektrociepłownia w Płocku o mocy 596 MWe stworzy możliwość pracy w wysokosprawnej kogeneracji, która w istotny sposób podnosi efektywność procesu produkcji energii i ciepła. Kluczowym elementem inwestycji będzie zastosowanie rozwiązania z nowoczesną turbiną gazową o jednej z najwyższych dostępnych na rynku sprawności (klasa H). Przyniesie to wymierny efekt w postaci zwiększenia rentowności wykorzystania paliwa gazowego do procesów produkcyjnych.

– Dbając o doskonałość operacyjną segmentu dowstream wybraliśmy najlepszą z dostępnych technologii kogeneracyjnych o optymalnej efektywności, spełniając tym samym założenia planów rozwojowych Grupy ORLEN. Już za trzy lata będziemy dysponowali nowoczesnymi aktywami energetyki przemysłowej we Włocławku i Płocku tworząc istotny element bezpieczeństwa energetycznego Koncernu oraz naszego kraju – powiedział Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Do tej pory PKN ORLEN zdobył większość niezbędnych pozwoleń, koniecznych dla realizacji inwestycji m.in. pozwolenie na budowę, umowę przyłączeniową do sieci przesyłowej z Polskim Sieciami Elektroenergetycznymi oraz Gaz-Systemem. Zakładany czas realizacji inwestycji to 36 miesięcy. Budowa bloku w Płocku jest drugim po Włocławku projektem kogeneracji przemysłowej realizowanym przez Koncern. Umożliwi ona budowę pozycji PKN ORLEN jako lidera kogeneracji gazowej w Polsce oraz znaczące podniesienie poziomu doskonałości operacyjnej segmentu downstream. W ciągu trzech lat Grupa ORLEN  będzie dysponowała w Polsce mocami wytwórczymi w wysokości blisko 1,5 GWe.