25.04.2014

PKN ORLEN z wyprzedzeniem zrefinansował główną linię kredytową i wydłużył dostępny okres finansowania

PKN ORLEN podpisał umowę kredytową z konsorcjum 17 banków, w ramach której zapewnił sobie finansowanie do maksymalnej wartości 2 mld EUR. Kredyt został zaaranżowany w formule club deal, co oznacza, że zarówno skład konsorcjum, jak i kwota zaangażowania kredytowego zostały wynegocjowane przez PKN ORLEN oddzielnie z każdym bankiem, zapewniając możliwość osiągnięcia najbardziej korzystnych warunków.

Kredyt dostępny będzie w dwóch transzach. Pierwsza, w wysokości 1,5 mld EUR zostanie przeznaczona na spłatę zadłużenia wynikającego z podpisanej w 2011 r. umowy kredytowej. Wykorzystanie pozostałych 0,5 mld EUR uwarunkowane będzie zapotrzebowaniem PKN ORLEN oraz spółek z Grupy Kapitałowej Koncernu na środki finansowe. Umowa przewiduje możliwość odstąpienia od wykorzystania tej transzy w ciągu 6 miesięcy od dnia podpisania Umowy. Umowa została zawarta na okres 5 lat wraz z dwiema rocznymi opcjami przedłużenia.

Zawsze staraliśmy się refinansować zobowiązania kredytowe z odpowiednim wyprzedzeniem i dzisiejsza umowa jest kontynuacją tej polityki, która ma na celu przede wszystkim zapewnienie stabilnego źródła finansowania naszej działalności. Dodatkowo zależało nam na wykorzystaniu korzystnej sytuacji na rynku przy negocjowaniu warunków kredytowania. Uzyskane warunki są potwierdzeniem dobrej sytuacji płynnościowej Koncernu, którą już w 2013 r. doceniły wiodące agencje ratingowe Fitch i Moody’s przyznając PKN ORLEN ratingi na poziomie inwestycyjnym – powiedział Sławomir Jędrzejczyk, Wiceprezes Zarządu PKN ORLEN ds. Finansowych.

PKN ORLEN będzie miał możliwość wykorzystania kredytu w kilku walutach - EUR, USD, PLN, CZK oraz CAD. Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o stawkę bazową powiększoną o marżę. Pozostałe warunki kredytowania także nie odbiegają od warunków rynkowych.

W skład konsorcjum banków, z którymi została podpisana umowa weszły - The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Bank Polska Kasa Opieki S.A, ING Bank Śląski S.A., Bank Zachodni WBK S.A., BNP Paribas S.A. Oddział w Polsce, Credit Agricole Corporate and Investment Bank,  mBank S.A., Nordea Bank Polska S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Société Générale Corporate & Investment Banking, Bank Handlowy w Warszawie S.A., HSBC Bank plc, Rabobank Polska S.A., The Royal Bank of Scotland plc, Erste Group Bank AG, DNB Bank Polska S.A., Caixabank S.A. Oddział w Polsce. Zawarta w 2011 r. umowa z konsorcjum 14 banków stanowiła wtedy największą na polskim rynku operację refinansowania kredytów. Zastąpiła ona z wyprzedzeniem cztery wielowalutowe konsorcjalne kredyty odnawialne zapadające w latach 2011 – 2012, w łącznej wysokości 2,6 mld EUR.