21.11.2014

Filantropia pracowników nagrodzona

PKN ORLEN otrzymał nagrodę w kategorii „program filantropii indywidualnej pracowników” w VIII edycji konkursu „Liderzy Filantropii 2014” organizowanego przez Forum Darczyńców w Polsce. Nagroda została wręczona Spółce podczas uroczystej gali  na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych – honorowego patrona konkursu.

Działania dobroczynne stanowią dla Spółki integralny element strategii zaangażowania społecznego. PKN ORLEN prowadzi je samodzielnie oraz za pośrednictwem Fundacji ORLEN – Dar Serca, której jest fundatorem. „Polityka dobroczynności PKN ORLEN” stanowi natomiast dla firmy ważny element odpowiedzialnego funkcjonowania opartego o wypracowane „Zasady i wartości”. 

Spółka samodzielnie inicjuje oraz prowadzi działania dobroczynne, ale także uczestniczy w nich jako partner. W osiąganiu celów ważną rolę odgrywa Fundacja ORLEN – Dar Serca. Do aktywności społecznej zachęcani są także klienci firmy, którzy w ramach programu VITAY mogą na rzecz Rodzinnych Domów Dziecka przekazywać otrzymane od Spółki punkty za zakupy. Wrażliwość społeczna firmy przejawia się także m.in. w zaangażowaniu pracowników w wolontariat, który realizuje projekty zgłaszane przez nich samych lub które są inicjowane przez firmę. Projektami jakie na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń Koncernu są m.in. „Zaczarowany Tornister”,  „Spełniamy marzenia”, oraz „Namalujmy uśmiech”.

Jak wynika z analiz coraz częściej i chętniej w działaniach dobroczynnych uczestniczą pracownicy firmy angażujący się w zbiórki koleżeńskie, wspierając tym samym potrzebujących. Tradycją stały się zbiórki na cele społeczne prowadzone podczas świątecznych spotkań kadry kierowniczej.

Forum Darczyńców jest niezależnym związkiem zrzeszającym organizacje, instytucje i firmy przyznające dotacje na różnorodne inicjatywy obywatelskie realizowane dla dobra publicznego. Konkurs Liderzy Filantropii służy promocji społecznego zaangażowania biznesu i filantropii korporacyjnej. Jego celem jest ustalenie listy rankingowej firm, które przekazują najwięcej środków na realizację programów i inicjatyw społecznych. Podczas uroczystości wręczone zostały także nagrody za najlepszy debiut oraz nagrody i wyróżnienia specjalne.

Przypomnijmy, iż PKN ORLEN za długoletnie i konsekwentne wspieranie działań społecznych został uhonorowany Nagrodą Specjalną w piątej edycji konkursu „Liderzy Filantropii” organizowanego przez Forum Darczyńców pod patronatem Giełdy Papierów Wartościowych. W uzasadnieniu do przyznanego wówczas wyróżnienia Forum Darczyńców podkreśliło znaczący wkład Koncernu w promocję i rozwój idei społecznego zaangażowania biznesu w Polsce.

Więcej o wynikach konkursu na stronie www.forumdarczyncow.pl