26.11.2014

ORLEN zbuduje elektrociepłownię gazowo-parową w Płocku

Projekt budowy bloku gazowo-parowego w Płocku uzyskał zgodę Rady Nadzorczej PKN ORLEN na realizację. Jednostka o mocy blisko 600 MWe zostanie oddana do eksploatacji pod koniec 2017 roku. Szacowana wartość projektu budowy elektrociepłowni w formule pod klucz wraz z infrastrukturą pomocniczą wynosi 1,65 mld PLN.

Decyzja Rady Nadzorczej kończy proces uzyskiwania zgód korporacyjnych i rozpoczyna ostatni etap przygotowań do podpisania umowy z generalnym wykonawcą. Projekt jest w pełni przygotowany do realizacji - PKN ORLEN posiada m.in. pozwolenie na budowę, umowę przyłączeniową do sieci przesyłowej z Polskim Sieciami Elektroenergetycznymi oraz umowę przyłączeniową do sieci gazowej z Gaz-System. Zakładany czas realizacji inwestycji to 36 miesięcy.

Bardzo dokładnie przeanalizowaliśmy założenia projektu budowy kolejnej elektrociepłowni parowo-gazowej i podjęliśmy decyzję o dalszym rozwoju segmentu energetyki przemysłowej w oparciu o aktywa we Włocławku i w Płocku. Rentowność naszych projektów energetycznych jest ściśle powiązana z lokalnymi uwarunkowaniami i synergiami z zakładami produkcyjnymi. Realizując tę inwestycję PKN ORLEN stanie się liderem kogeneracji gazowej i umocni swoją wiodącą pozycję w kogeneracji przemysłowej w kraju. Za trzy lata Grupa ORLEN będzie dysponowała w Polsce mocami wysokości blisko 1,5 GWe, które są istotne zarówno z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego Koncernu jak i naszego kraju - powiedział Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Dzięki lokalizacji wewnątrz Zakładu Produkcyjnego w Płocku oraz połączeniom parowym z istniejącymi kolektorami i siecią elektryczną, blok znacznie podniesie efektywność energetyczną produkcji, w efekcie przyczyniając się do optymalnego wykorzystania gazu ziemnego i ograniczenia emisji CO2. Elektrociepłownia, w której zostanie zabudowana najwyższej klasy turbina gazowa, będzie dostarczała parę przemysłową dla Zakładu w Płocku oraz energię elektryczną do Krajowego Systemu Energetycznego.  Po Włocławku, gdzie już powstaje blok o mocy 463 MWe, będzie to druga tego typu inwestycja Koncernu.