17.02.2014

Jacek Krawiec i PKN ORLEN wyróżnieni tytułem „Tego, który zmienia polski przemysł"

Warto patrzeć na zmiany jak na coś naturalnego i pozytywnego, szansę na rozwój, a nie potencjalne zagrożenie – powiedział Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN odbierając nagrodę „Tego, który zmienia polski przemysł”, w konkursie pod tym samym tytułem.  Innowacyjność i dobrze zarządzany biznes to kluczowe kryteria, którymi kolegium redakcyjne kierowało się przy wyborze ostatecznej listy laureatów. 

Organizatorzy konkursu zwrócili uwagę przede wszystkim na wysoki poziom zarządzania w PKN ORLEN oraz konsekwencję w realizacji wytyczonych, ambitnych celów. Działania prowadzone przez Koncern na przestrzeni 2013 r. zostały ocenione jako istotny czynnik dla zmian w polskim przemyśle i rozwoju krajowej gospodarki. Szczególną uwagę zwrócono na poszerzenie obszaru zaangażowania PKN ORLEN w segmencie upstream’u i energetyki, co umożliwi stworzenie koncernu paliwowego o pełnym łańcuchu produktowym - od wydobycia, poprzez przetwórstwo, po dystrybucję zdywersyfikowanego portfela produktów energetycznych.

Odbierając nagrodę Jacek Krawiec, Prezes PKN ORLEN, wskazał na zmiany jakie zaszły w Koncernie w ostatnich latach. – Silna pozycja ORLENu to efekt zmian, które wprowadziliśmy w firmie, polegających między innymi  na układaniu portfela inwestycyjnego pod spodziewany rozwój sytuacji w przyszłości. Dzięki takiemu podejściu staliśmy się Koncernem o zasięgu nie tylko regionalnym, ale i globalnym. W ubiegłym roku sfinalizowaliśmy niezwykle ważną transakcję zakupu kanadyjskiej spółki wydobywczej TriOil, co stanowi istotny krok na drodze do wypracowania know-how w zakresie wydobycia gazu z łupków, dostosowanego do europejskich uwarunkowań.

Gala przyznania tytułu „Tego, który zmienia polski przemysł” pod patronatem miesięcznika gospodarczego Nowy Przemysł odbyła się już po raz czternasty. Laureatami tych prestiżowych wyróżnień są osoby, instytucje i przedsiębiorstwa przyczyniające się do znaczących przemian w polskiej gospodarce. O nominacji decyduje przede wszystkim innowacyjna, trafna i konsekwentnie zrealizowana koncepcja biznesowa.