24.01.2014

Sąd w Pradze oddalił skargę Agrofert Holding

Sąd w Pradze oddalił skargę Agrofert Holding o uchylenie wyroku Sądu Arbitrażowego wydanego 21 października 2010 r., dotyczącego zapłaty odszkodowania w wysokości 19 464 473 000 CZK, z tytułu szkód będących wynikiem czynów nieuczciwej konkurencji, bezprawnego naruszenia dobrego imienia czeskiej spółki oraz niewykonania zobowiązań wynikających z umów podpisanych pomiędzy firmami w latach 2003 – 2004.

21 października 2010 r. Sąd Arbitrażowy oddalił w całości roszczenia Agrofert Holding  i zobowiązał spółkę do pokrycia kosztów postępowania poniesionych przez PKN ORLEN. Agrofert Holding złożył w sądzie powszechnym w Pradze skargę o jego uchylenie.  W dzisiejszym wyroku sąd powszechny w Pradze podzielił stanowisko PKN ORLEN, że rozstrzygnięcie zawarte w wyroku Sądu Arbitrażowego z dnia 21 października 2010 roku jest słuszne i nie ma podstaw do jego uchylenia.