28.01.2014

Wygaśnięcie umowy ze spółką Whirlwind

PKN ORLEN dokonał dziś transakcji wykupu puli zapasów obowiązkowych od spółki Whirlwind, sprzedanych w grudniu 2012 r. Wartość transakcji wynosząca około 400 mln USD wraz z rozliczeniem zabezpieczenia ceny zakupu ropy kontraktem terminowym jest zbliżona do sumy uzyskanej rok temu ze sprzedaży tej transzy.

Zgodnie z zapisami umowy, Koncern odkupił od spółki Whirlwind zapasy i przejmuje prawo ich własności. W efekcie, w pozycji „zapasy” za pierwszy kwartał 2014 roku zostanie ujęta wartość około 1,2 mld zł. Dodatkowo, w trakcie trwania umowy gromadzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej Whirlwind ponosił opłatę na rzecz PKN ORLEN z tytułu gwarantowania przechowywania zapasów, co przyczyniło się do zmniejszenia kosztów utrzymywania zapasów obowiązkowych przez Koncern. Z kolei do 29 stycznia 2015 roku obowiązuje zawarta w czerwcu ubiegłego roku umowa z firmą Neon, która świadczy na rzecz PKN ORLEN usługę utrzymywania 490,8 tys. ton ropy REBCO o wartości około 314 mln USD (ok. 1 044 mln zł).