23.11.2015

IKS SOLINO testuje możliwości magazynowania benzyn

W listopadzie ruszy w IKS Solino program pilotażowy testujący długoterminowe magazynowanie benzyn w kawernach solnych. Projekt ukierunkowany jest na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez opracowanie najlepszych parametrów technicznych do przechowywania dużych wolumenów benzyn, w najbardziej ekonomicznych i neutralnych środowiskowo warunkach.  

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.