24.11.2015

Zmiany w Radzie Nadzorczej PKN ORLEN

Minister Skarbu Państwa, w imieniu akcjonariusza Skarbu Państwa, 23 listopada br. odwołał Pana Macieja Bałtowskiego ze składu Rady Nadzorczej Koncernu. Jednocześnie na jej członka powołany został Pan Remigiusz Nowakowski. Zmiany zostały dokonane na podstawie § 8 ust. 2 pkt 1 Statutu PKN ORLEN.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.