11.02.2015

Top Employers 2015

PKN ORLEN potwierdził swoja pozycję wśród najlepszych pracodawców odbierając czwarty z kolei certyfikat Top Employers Polska.

Badanie certyfikacyjne przeprowadzone przez niezależny Instytut Top Employers potwierdza i docenia przede wszystkim wysokie standardy polityki personalnej, ukierunkowanie na tworzenie przyjaznego i inspirującego środowiska pracy, dbałość o talenty i ich rozwój na wszystkich szczeblach organizacji oraz ciągłe doskonalenie praktyk w obszarze kadr.

Więcej informacji o badaniu i wynikach firmy znajdą Państwo na www.top-employers.com