18.03.2015

ORLEN atrakcyjny dla inżynierów

Studenci uczelni technicznych uznali PKN ORLEN jako pożądanego „Pracodawcę Dla Inżyniera” w tegorocznym plebiscycie organizowanym przez Stowarzyszenie Studentów Board of European Students of Technology przy współpracy z portalem badawczym SW Research. ORLEN po raz kolejny został wybrany do trójki najbardziej cenionych pracodawców w Polsce. Swoje opinie w badaniu wyraziło ponad 11 tys. osób.

Zdaniem studentów uczelni technicznych biorących udział w piętnastej edycji plebiscytu „Pracodawca Dla Inżyniera”, PKN ORLEN jest jedną z trzech firm w Polsce oferujących najlepsze warunki zatrudnienia. Studenci z całego kraju wyrazili swoją opinię na temat oferowanych praktyk, realizowanych programów  i możliwości rozwoju zawodowego. Symboliczna statuetka została wręczona Spółce w dniu wczorajszym podczas gali finałowej w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Polityka kadrowa PKN ORLEN jak i program organizowania przez Spółkę praktyk został wielokrotnie weryfikowany przez niezależne organizacje eksperckie. Analizowano świadczenia podstawowe, świadczenia dodatkowe, warunki pracy, szkolenia, rozwój kariery zawodowej oraz zarządzanie kulturą organizacyjną firmy. Efektem tych ocen było przyznanie Spółce tylko w ubiegłym roku kilku wyróżnień takich jak m.in. certyfikatu „Top Employers”, za realizowaną politykę personalną, certyfikatu „Universum TOP 100 Idealny Pracodawca”, przyznanego w największym badaniu opinii studentów w Polsce. Spółkę uznano także za „Najbardziej pożądanego pracodawcę w opinii specjalistów i menedżerów” w kategorii Energetyka, Gaz, Paliwa, Chemia w badaniu przeprowadzonym przez firmę rekrutacyjną Antal International.