01.10.2015

PKN ORLEN uruchamia projekt crowdsourcingowy dotyczący innowacji technicznych

PKN ORLEN  zainaugurował pierwszy w Polsce otwarty konkurs na innowacyjne rozwiązania zwiększające efektywność energetyczną procesów produkcyjnych. W ramach nowego podejścia do tematyki R&D, Koncern postawił na formułę crowdsourcingu. Propozycje rozwiązań mogą być zgłaszane przez podmioty pochodzące z całego świata, w tym instytuty badawcze, firmy, a także niezależnych naukowców, konsultantów lub studentów.

Celem konkursu jest znalezienie najbardziej kreatywnej koncepcji technologicznej pozwalającej na efektywny odzysk i zagospodarowanie niskotemperaturowego ciepła z kolumn destylacji. W ramach projektu Koncern nawiązał współpracę z międzynarodowym  ekspertem w zakresie inicjatyw crowdsourcingowych – firmą NineSigma, która pilotowała podobne rozwiązania dla takich firm jak BASF, GE czy Siemens - najbardziej zaawansowanych w zakresie rozwoju innowacyjnych technologii przemysłowych.  Pomysły mogą być zgłaszane za pośrednictwem dedykowanej platformy internetowej NineSights, na stronie konkursowej  PKN ORLEN.
– Zrównoważone wykorzystywanie zasobów to nasz obowiązek. Dlatego stale poszukujemy nowych rozwiązań przynoszących oszczędność energii podczas procesów produkcyjnych. Jednocześnie wierzymy w jeszcze inne, niezwykle istotne źródło energii – ludzką kreatywność. Dlatego właśnie postawiliśmy na crowdsourcing - poprzez konkurs, w poszukiwaniu innowacyjnych, przyjaznych dla środowiska rozwiązań, chcemy zaangażować twórców odważnych i nieszablonowych  pomysłów – powiedział Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Dla zwycięzców PKN ORLEN przewidział trzy równorzędne nagrody, po 10 000 Euro każda. Autorzy najlepszych, wyróżnionych pomysłów mogą również zostać zaproszeni do negocjacji z PKN ORLEN na temat realizacji projektów pilotażowych, z docelową możliwością ich implementacji aż na siedmiu instalacjach Koncernu.  Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 9 grudnia 2015 roku. Następnie zespół ekspertów złożonych z inżynierów i technologów Koncernu dokona selekcji najbardziej perspektywicznych prac. Ogłoszenie finalistów i wybór zwycięzców planowane są na przełomie marca i kwietnia 2016 r.  Zgłoszenia mogą być dokonywane wyłącznie w trybie online za pośrednictwem strony NineSights.com. Szczegółowe informacje dotyczące projektu dostępne są na stronie heatupinnovation.com.

W ramach konkursu PKN ORLEN koncentruje się przede wszystkim na poszukiwaniach nowych technologii odzysku ciepła odpadowego, umożliwiających jego wykorzystanie. Propozycje mogą obejmować wykorzystanie wysokowydajnych pomp cieplnych, tworzenie pary niskociśnieniowej, metody termoakustyczne, termogalwaniczne lub technologie termo-fotowoltaiczne. Przedmiotem zainteresowania Koncernu są wszelkie, zgłoszone poprzez platformę NineSights, innowacyjne metody, materiały lub technologiczne formy hybrydowe, będące w stanie zapewnić pełne bezpieczeństwo operacyjne, bez uwalniania substancji toksycznych.
– Cieszymy się ze współpracy z PKN ORLEN i możliwości wsparcia Koncernu w światowych poszukiwaniach najlepszych rozwiązań technologicznych odpowiadających bieżącym i przyszłym potrzebom. To dzięki tego rodzaju globalnej współpracy, chcemy tworzyć przełomowe rozwiązania, umożliwiające efektywną i zrównoważoną gospodarkę zasobami naturalnymi – powiedział Rick Wielens, Prezes europejskiego oddziału NineSigma.

NineSigma jest współorganizatorem konkursu i poprzez dedykowaną interaktywną platformę umożliwia organizacjom dostęp do zewnętrznych zasobów innowacji. Jej celem jest wspieranie opracowywania i wdrażania nowoczesnych rozwiązań w sektorze prywatnym, publicznym oraz w obszarze społecznym. W 2015 roku firma znalazła się na liście Inc. 5000, najszybciej rozwijających się firm prywatnych w Ameryce. Więcej informacji na temat NineSigma można znaleźć na stronie: www.ninesigma.com lub www.ninesights.com