15.01.2015

Oświadczenie PKN ORLEN

W związku z opublikowaniem na portalu niezależna.pl tekstu pt. „Orlen masowo wystawiał lewe faktury” PKN ORLEN oświadcza, że nigdy nie był zamieszany w jakikolwiek proceder polegający na „wystawianiu lewych faktur”.

W opublikowanym przez Gazetę Polską w dniu 14.01.2015 tekście autorstwa Piotra Nisztora, na który powołuje się portal niezalezna.pl pojawiają się cytaty pochodzące z nielegalnie nagranych rozmów, które wyjęte z kontekstu mogą wprowadzać w błąd opinię publiczną. Dotyczy to w szczególności wątku odnoszącego się do PKN ORLEN i zjawiska nielegalnego obrotu paliwami, w którym to procederze Koncern jest stroną pokrzywdzoną, a nie winowajcą. Zjawisko to jest złożone, ale w uproszczeniu polega na imporcie paliw  i następnie sprzedawaniu tych paliw innym podmiotom z pominięciem płacenia podatku VAT. Nie znamy żadnych danych wskazujących, że proceder ten występuje również w sytuacji nabywania paliw przez zewnętrzne firmy od krajowych producentów takich jak ORLEN, ale nawet gdyby tak było, to ORLEN nie mógłby być traktowany jako współodpowiedzialny za takie przestępstwa. Taki wniosek znajduje się zresztą w wypowiedzi jednego z uczestników rozmowy przywołanej we wspomnianym wcześniej artykule Piotra Nisztora. Tym bardziej nadawanie publikacji na portalu niezależna.pl tytułu „Orlen masowo wystawiał lewe faktury” wprowadza w błąd czytelnika, bowiem sugeruje, że nielegalne działania były prowadzone przez ORLEN, czemu raz jeszcze pragniemy kategorycznie zaprzeczyć.

W związku z powyższym zwróciliśmy się z wnioskiem o niezwłoczne skorygowanie tytułu tekstu opublikowanego na portalu niezależna.pl, lub sformułowanie go w sposób nie budzący wątpliwości, że stanowi on jedynie przywołanie wypowiedzi osoby trzeciej. Informujemy jednocześnie, że tekst zamieszczony w Gazecie Polskiej narusza dobre imię PKN ORLEN i w związku z tym analizowane jest podjęcie kroków prawnych przeciwko redakcji i wydawcy Gazety Polskiej, a także innym mediom, które będą powielać informacje nieprawdziwe i naruszające dobra osobiste PKN ORLEN.