07.09.2015

ORLEN buduje największą gazową elektrociepłownię w Polsce

PKN ORLEN rozpoczął budowę bloku gazowo-parowego na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku. Produkcja energii elektrycznej oraz cieplnej z nowej jednostki o mocy blisko 600 MWe, ruszy na przełomie 2017-2018r. Budżet inwestycji zaplanowano na 1,65 mld zł. Akt erekcyjny podpisali: Piotr Chełmiński Członek Zarządu ds. Rozwoju i Energetyki w PKN ORLEN oraz Peter Baudrexl, Prezes Zarządu Siemens Sp. z o.o.

Elektrociepłownia, w której zostanie zabudowana najwyższej klasy turbina gazowa, będzie dostarczała parę oraz energię elektryczną dla Zakładu w Płocku, natomiast nadwyżka energii elektrycznej trafi do Krajowego Systemu Energetycznego. Nowy obiekt będzie w jednym procesie technologicznym wytwarzał ciepło w skojarzeniu z energią elektryczną. Nowoczesna technologia kogeneracji opartej o gaz ziemny czyli surowiec przyjazny dla środowiska i korzystny z punktu widzenia emisji CO2, będzie zbliżona do zastosowanej w bloku CCGT we Włocławku. Budowane jednostki będą cechowały się wysoką sprawnością, niskim wpływem na środowisko oraz wysokim stopniem wykorzystania w ciągu roku. Wolumen energii elektrycznej wytworzonej w Płocku wielkości 3 TWh zostanie skierowany do sprzedaży zewnętrznej na rynku krajowym. Wytworzona para będzie natomiast w całości konsumowana przez aktywa produkcyjne Grupy ORLEN oraz lokalnych odbiorców.

 - W inwestycjach w energetykę przemysłową opartą o wykorzystanie gazu ziemnego widzimy przede wszystkim znaczące wzmocnienie doskonałości operacyjnej segmentu Downstream, w skład którego wchodzi zarówno produkcja rafineryjno-petrochemiczna i energetyka, jak też sprzedaż paliw i petrochemikaliów, rozszerzona o ofertę energii i ciepła. Kogeneracja gazowa to niewątpliwie również korzyści klimatyczne i wysoki stopień neutralności wobec środowiska, co jest jednym z naszych priorytetów.  Jestem przekonany, że nasze projekty to z każdego punktu widzenia optymalne rozwiązania dla Grupy ORLEN, ale także bezpieczeństwa energetycznego kraju, wspierające rozwój regionów, w których działamy. Na każdej z naszych budów w szczycie realizacji pracuje od 700 do 1000 pracowników, głównie firm podwykonawczych - powiedział Piotr Chełmiński, Członek Zarządu PKN ORLEN ds. Rozwoju i Energetyki.

Kontrakt na budowę bloku gazowo-parowego w Płocku PKN ORLEN zawarł z konsorcjum Siemens pod koniec ubiegłego roku. Równocześnie z podpisaniem umowy na budowę, PKN ORLEN podpisał umowę na serwis głównych urządzeń bloku, która będzie obowiązywać około 12 lat od rozpoczęcia eksploatacji Elektrociepłowni.

Koncern uzyskał już większość niezbędnych pozwoleń, koniecznych dla realizacji inwestycji w Płocku, m.in. umowę przyłączeniową do sieci przesyłowych z PSE oraz Gaz-Systemem. Pod koniec lipca w berlińskiej fabryce Siemensa został przeprowadzony z wynikiem pozytywnym ostatni test osiowania wirnika turbiny gazowej. Serce płockiej elektrociepłowni ważące blisko 400 ton zostanie przetransportowane do płockiego Zakładu Produkcyjnego drogą morska, a następnie Wisłą. Na placu budowy dołączy w przyszłym roku do turbiny parowej oraz wspólnego generatora. Te trzy urządzenia stworzą tzw. „Power Train”. Turbina pracująca w układzie o sprawności wytwarzania powyżej 60%, będzie spalała gaz w temperaturze ponad 1500 stopni, przy bardzo niskich emisjach do otoczenia.

Płocki blok gazowo-parowy oparty o technologię H będzie pierwszym tego typu obiektem w Europie Centralnej, z wyłączeniem rynku niemieckiego. Jest to obecnie najbardziej sprawna technologia dostępna na świecie. Zakończenie procesu kompletowania załogi przewidziane jest na początku 2017 roku, a  w ciągu kolejnego roku zostaną przeprowadzone szkolenia i proces przygotowania do pracy. Obsługa będzie zaangażowana w projekt już na etapie rozruchu.

Obecnie na terenie kompleksu rafineryjno-petrochemicznego PKN ORLEN w Płocku działa zakładowa elektrociepłownia, która wytwarza ciepło i energię elektryczną w wysokosprawnej kogeneracji. Jako paliwo do wytwarzania pary w kotłach EC używa ciężki olej opałowy oraz gaz. Jest to największa tego typu jednostka przemysłowa w Polsce, a jednocześnie jedna z największych w Europie, która oprócz zasilania instalacji zakładu głównego spółki, dostarcza także ciepło na potrzeby miasta. Jej łączna moc elektryczna wynosi 345 MWe, a łączna moc cieplna to 2149 MWt. Na ukończeniu jest kompleksowy program dostosowania obecnej elektrociepłowni do norm środowiskowych, które zaczną obowiązywać od przyszłego roku. Po oddaniu do eksploatacji budowanego bloku CCGT, obydwie jednostki będą w eksploatacji istotnie zwiększając elastyczność pracy oraz bezpieczeństwo dostaw pary i energii dla zakładu w Płocku oraz na rynek zewnętrzny.

Dzięki inwestycjom PKN ORLEN sukcesywnie rozbudowuje swój potencjał energetyczny. Obecnie Spółka posiada w Polsce, Czechach i na Litwie jednostki wytwórcze o łącznej zainstalowanej mocy elektrycznej ponad 760 MW oraz zainstalowanej mocy cieplnej blisko 5000 MW. Dwa nowe projekty powiększą moc elektryczną o 1060 MW, a cieplną o 630 MW.