01.08.2016

ORLEN wspiera ratowników GOPR

PKN ORLEN został jedynym dostawcą paliwa dla ratowników Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W ramach współpracy PKN ORLEN będzie zaopatrywał wszystkie grupy regionalne GOPR prowadzące działalność związaną z ratownictwem w górach.

Ratownicy Grupy Karkonoskiej, Wałbrzysko-Kłodzkiej, Jurajskiej, Beskidzkiej, Podhalańskiej, Krynickiej, Bieszczadzkiej oraz Zarządu Głównego GOPR w Zakopanym będą tankowali paliwa produkowane przez ORLEN. Płocki Koncern od lat prowadzi działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz w celu wsparcia aktywności służb ratowniczych i prewencyjnych, w tym funkcjonowania jednostek Straży Pożarnej na terenie całego kraju. Współpraca z GOPR jest kontynuacją prowadzonej przez ORLEN polityki społecznej odpowiedzialności w biznesie. Ponadto PKN ORLEN jako lider branży, producent wysokiej jakości paliw, będzie dla GOPR gwarantem dostaw paliwa, które sprawdza się w bardzo trudnych warunkach terenowych jak i meteorologicznych.

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jest stowarzyszeniem kultury fizycznej, a terenem jego działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczegółowym uwzględnieniem regionów górskich. GOPR działa na podstawie ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich. Swoje zadania statutowe jakimi są niesienie pomocy w górach ludziom, których zdrowie lub życie jest zagrożone, zapobieganie wypadkom w górach oraz ochrona środowiska górskiego realizuje poprzez 7 Grup Regionalnych, które będą wspierane przez ORLEN.

Obszar, jaki zabezpiecza GOPR to pasma gór polskich od Karkonoszy poprzez Jurę Krakowsko - Częstochowską do Bieszczad, o łącznej powierzchni ponad 20 tys. km2, w tym ponad 7 tys. km szlaków turystycznych i przeszło 200 urządzeń narciarskich. GOPR zatrudnia 111 ratowników etatowych, a wspomaga ich 793 ratowników ochotników oraz 288 kandydatów na ratowników. W ubiegłym roku GOPR przeprowadził 334 interwencji, przeszło 1002 akcji ratunkowych oraz niemal 392 wypraw, dzięki którym uratowano 1867 osób.