16.06.2016

PKN ORLEN gwarantuje dostawy do czeskiej rafinerii

PKN ORLEN podpisał aneks do umowy z Rosneft Oil Company na dostawy ropy naftowej na potrzeby czeskiej spółki Unipetrol. Porozumienie przewiduje elastyczny przedział dostaw od  ok. 2,9 mln ton do ok. 5 mln ton rocznie. PKN ORLEN, w dniu dzisiejszym zawarł również umowę z firmą Tatneft na dostawy ropy naftowej na poziomie około 600 tys. ton rocznie.

Dostawy z Rosneft będą realizowane w okresie od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2019 r. do zakładu w Litvinowie. Z kolei porozumienie z Tatneft  będzie obowiązywało od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.

- Konsekwentnie realizujemy politykę dywersyfikacji zaopatrzenia naszych rafinerii, co gwarantuje nam nie tylko stabilność dostaw, ale także pozwala na osiąganie optymalnych warunków kontraktacji. Mając na uwadze obecną sytuację na rynku ropy naftowej dbamy, aby nasza pozycja negocjacyjna pozytywnie wpływała na spółki Grupy ORLEN, zapewniając im najlepsze z możliwych warunki dostaw surowca - powiedział Wojciech Jasiński, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Kontynuacja współpracy na bazie długoterminowych zobowiązań z producentami wpisuje się w politykę PKN ORLEN zapewnienia stabilnego zaopatrzenia rafinerii Koncernu. Obok podpisanych kontraktów z Rosneft i Tatneft, dostawy do rafinerii w Litvinowie mogą być realizowane również przez Saudi Aramco, na bazie zawartej przez PKN ORLEN umowy długoterminowej.