02.12.2016

ORLEN otwiera drzwi dla innowatorów

PKN ORLEN uruchomił internetową platformę współpracy i wymiany wiedzy z zakresu nowych rozwiązań technologicznych pod nazwą „Innowacje, Startupy”. Takie nowoczesne narzędzie komunikacji, na które stawiają dziś najbardziej innowacyjne firmy, ma ułatwić kontakty w zakresie innowacji opartej między innymi na filozofii „reversed coaching”, zapewniającej korzyści obydwu stronom. Nowy serwis adresowany głównie do środowiska startupów i innowatorów dostępny jest pod adresem www.innowacje.orlen.pl.

Serwis „Innowacje, Startupy” zakłada współpracę z innowatorami w ramach kilku płaszczyzn. Jedna z nich, Innowacje@orlen stanowi otwartą aplikację, za pośrednictwem której będzie można zgłosić propozycję innowacyjnych rozwiązań w kluczowych obszarach funkcjonowania PKN ORLEN, m.in. w obszarach Produkcji, Energetyki czy też Marketingu i Sprzedaży. W sekcjach Akcelerator i Crowdsourcing będzie można znaleźć szczegółowe informacje na temat ogłaszanych przez Koncern programów adresowanych do wynalazców, naukowców i firm, które pozwolą na prezentację innowacyjnych rozwiązań i bliską współpracę przy ich wdrażaniu z najlepszymi ekspertami PKN ORLEN.

- Liczymy na to, że platforma stanie się pomostem pomiędzy Koncernem, a środowiskiem startupów i innowatorów. Wierzymy, że wykorzystanie zewnętrznego potencjału i udostępnienie przez PKN ORLEN często trudno dostępnych form wsparcia – od specjalistycznych laboratoriów po ogromną sieć detaliczną w kilku krajach, pozwoli na efektywną i szybszą komercjalizację nowoczesnych rozwiązań, i skutecznie przyczyni się do pełnego wykorzystania potencjału innowacyjności i przedsiębiorczości Polski” - podkreśla Andrzej Kozłowski, Dyrektor Wykonawczy ds. Strategii w PKN ORLEN.

Przewagi konkurencyjne Polski tkwią w przedsiębiorczości, ale te rezerwy powoli się wyczerpują. Mając świadomość tych zmian, PKN ORLEN, największe polskie przedsiębiorstwo, działające na rynkach globalnych, od kilku lat angażuje się w projekty innowacyjne i analizuje procesy pod kątem potencjalnych szans rozwojowych. Innym przykładem prowadzonych przez Koncern działań mogą być spotkania networkingowe np. podczas kongresu 590 w Rzeszowie w listopadzie br. i warsztaty prowadzone przez ekspertów PKN ORLEN z polskimi startupami podczas tegorocznego Impact’16 w Krakowie, czy też zrealizowany niedawno z sukcesem projekt crowdsourcingowy.

- W poszukiwaniu innowacji nie wykluczamy żadnych rozwiązań - pooszukujemy zarówno nowych pomysłów w zakresie podstawowej działalności Grupy ORLEN, jak też chcemy analizować zaangażowanie w zupełnie dla nas nowe, ale komplementarne do naszego biznesu kierunki rozwoju. Stawiamy przy tym na zaangażowanie w tzw. scouting, czyli aktywne wyszukiwanie startupów specjalizujących się w wybranych obszarach” – powiedział Jędrzej Oleszkiewicz, Dyrektor Biura Innowacji PKN ORLEN.