20.04.2016

Wolontariusze ORLENU aktywni w Światowym Dniu Ziemi

Ponad 150 wolontariuszy PKN ORLEN wraz z rodzinami będzie porządkowało tereny skarpy nad Wisłą i zalewem Sobótka. Dodatkowo nurkowie z Zakładowej Straży Pożarnej ORLEN oczyszczą kąpielisko z niebezpiecznych przedmiotów. Akcja sprzątania odbędzie się w ramach obchodzonego od 46 lat Światowego Dnia Ziemi, który przypada w tym roku w najbliższy piątek 22 kwietnia.

Wolontariusze przemierzając teren wokół Zalewu Sobótka będą zbierać śmieci, dokonując jednoczesnej ich segregacji. W tym czasie nurkowie z sekcji ratownictwa wodnego zakładowej straży pożarnej PKN ORLEN wybiorą z dna zalewu przedmioty szkodliwe dla środowiska, ale także stwarzające ryzyko dla bezpieczeństwa osób planujących zabawę w miejskim kąpielisku.

Pod koniec akcji, która będzie trwała przez kilka godzin od 15:00, wszystkie grupy powrócą na miejsca zbiórki oraz przekażą zebrane nieczystości do utylizacji firmie specjalistycznej. Dodatkowo za udział w projekcie każdy z uczestników otrzyma prezent jakim będzie roślinka do dalszej uprawy.

Zdaniem wolontariuszy akcja porządkowania terenu nad Wisłą przy Sobótce jest bardzo ważna, ponieważ jest nie tylko okazją do propagowania postaw pro-ekologicznych, ale także dlatego, że wpisuje się w istotne światowe wydarzenie, jakim jest udział wielu milionów ludzi na świecie w akcję świętowania troski o planetę, poprzez jej sprzątanie.

Atrakcją dla uczestników płockiego Światowego Dnia Ziemi w tym wyjątkowym dniu będzie również EKO-piknik, w ramach którego najmłodsi poprzez gry i zabawy będą mogli przyswoić sobie wiedzę z zakresu ekologii i przyrody.

Wolontariat Pracowniczy ORLEN, który powstał ponad dekadę temu, jako wspólna inicjatywa pracowników i pracodawcy jest ważnym elementem kultury korporacyjnej Koncernu i jest jednym z programów służących realizacji społecznej odpowiedzialności firmy w biznesie. Dotychczas zrealizowane przez ponad 1000 pracowników Koncernu działania  wolontariackie koncentrowały się na pomocy domom dziecka i placówkom opiekuńczo-wychowawczym. W ramach prac budowano place zabaw dla Rodzinnych Domów Dziecka, przeprowadzano remonty placówek i organizowano atrakcyjne zajęcia dla podopiecznych ośrodków wychowawczych. W dotychczasowej działalności rozwijały się również cykliczne projekty, w tym sztandarowy „Zostań pomocnikiem Świętego Mikołaja – spełnij marzenia”, w ramach której Wolontariusze spełniają co roku świąteczne marzenia dzieci i młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej. Dzięki Wolontariuszom wymarzone prezenty dotarły do 700 podopiecznych, z czego znaczna część do lokalnej społeczności.

W ubiegłym roku w ramach Wolontariatu po raz pierwszy uruchomiono program grantowy „Mam dobry pomysł. Pomagam”. W rezultacie ponad dziesięć projektów społecznych zgłoszonych przez pracowników otrzymało wsparcie finansowe. Dzięki otrzymanym grantom wolontariusze zbudowali m.in. altanę ogrodową w płockim hospicjum, odnowili salę operacyjną dla zwierząt w schronisku, ale także pomagali najuboższym rodzinom z okolicznych miejscowości powiatu płockiego. Na szczególną uwagę zasługuje organizowana w ubiegłym roku wspólnie z Fundacją „Ja Wisła” akcja wieszania budek lęgowych w nadwiślańskich rezerwatach w okolicach Płocka. 

Z początkiem roku Wolontariat Koncernu uruchomił projekt, w którym pracownicy poświęcają swój czas na pomoc adresowaną do społeczności lokalnej. W projekcie tym nazwanym „Fabryka Dobrej Energii”, pracownicy raz w miesiącu remontują pomieszczenia wybranych placówek opiekuńczo-wychowawczych.