29.07.2016

Wewnętrzny potencjał innowacji w ORLENIE

PKN ORLEN nagrodził finansowo pracowników za inicjatywy zgłoszone w ramach wewnętrznego „Programu Twórca”. Podstawowym celem projektu jest poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań technicznych lub technologicznych mogących znaleźć zastosowanie w Grupie Kapitałowej ORLEN.

„Program Twórca” został ogłoszony w PKN ORLEN w maju ubiegłego roku. I już w pierwszym okresie funkcjonowania umożliwił wdrożenie projektu, który nie wymagał poniesienia nakładów finansowych, a w zaledwie pół roku przyniósł bardzo zadowalające wyniki pod względem efektywności w wymiarze operacyjnym i finansowym. Będzie mógł także zostać wykorzystywany w kolejnych latach. 

Nagrodzona inicjatywa została zgłoszona przez dwóch pracowników Spółki i dotyczy optymalizacji na instalacji Olefin w obszarze petrochemicznym Zakładu Produkcyjnego w Płocku. Panowie Wojciech Filipkowski oraz Wojciech Jakubowski to wieloletnim pracownicy Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN.

Zdaniem oceniających, pomysłodawcy wykazali się nie tylko profesjonalizmem i wiedzą w zakresie proponowanych rozwiązań, ale przede wszystkim stanowili doskonałe zaplecze merytoryczne podczas samego wdrażania projektu. Przyznana nagroda uwzględnia zatem nie tylko walory samej inicjatywy, ale też okoliczności dotyczące zaangażowania Twórców.

- Jestem przekonany, że Program Twórca to doskonałe narzędzie do wdrożenia kolejnych przełomowych rozwiązań, które z przyjemnością będziemy mogli nagrodzić w następnych edycjach programu. Jak widać pracownicy nie unikają współpracy i wymiany doświadczeń w ramach naszej firmy, a wspólne działanie buduje jej wartość. Dzisiejsza nagroda jest na to najlepszym dowodem - powiedział Piotr Chełmiński, Członek Zarządu ds. Rozwoju i Energetyki.

- Od zawsze wiedzieliśmy, że w pracownikach z pionów natury technicznej drzemie ogromny potencjał i cieszę się, że możemy sukcesywnie wdrażać i ulepszać kolejne narzędzia, które pozwalają go w pełni wykorzystać. W ten sposób udaje nam się budować solidne fundamenty pod innowacyjność pracowniczą. A to oznacza wymierne korzyści – nie tylko dla naszej firmy, ale także dla Twórców. Dlatego wszystkich zachęcam do udziału w Programie i zgłaszania swoich inicjatyw, ponieważ mogę zapewnić, że tego potencjału nie zamierzamy zmarnować - dodał Krystian Pater, Członek Zarządu ds. Produkcji w PKN ORLEN.

Zgodnie z zasadami „Program Twórca”, obejmuje swoim zakresem wszystkich pracowników PKN ORLEN, ale także osoby fizyczne współpracujące ze Spółką na podstawie umów cywilno-prawnych. Projekt zachęca więc wszystkich do zgłaszania innowacyjnych pomysłów oraz rozwiązań w celu doskonalenia środowiska pracy, a także procesów technologicznych zachodzących w PKN ORLEN.

 Przedmiotem zgłoszenia w ramach „Programu Twórca”, nie mogą być natomiast projekty, które m.in. zostały wcześniej zastosowane w Spółce lub uprzednio zgłoszone przez inną osobę, a także projekty polegające jedynie na propozycji prostego zastosowania ogólnodostępnych urządzeń, materiałów i nie wnoszące jakichkolwiek elementów innowacyjności.