30.11.2016

ORLEN testuje bakterie neutralizujące zapachy

Od kilku tygodni na terenie zakładu produkcyjnego PKN ORLEN w Płocku prowadzone są testy innowacyjnej technologii oczyszczania powietrza z lotnych związków organicznych. Gazy powstające w systemie kanalizacyjnym zakładu poddawane są neutralizacji dokonywanej przez wyselekcjonowane, występujące w przyrodzie bakterie biodegradujące związki odorowe.

Proces, którego celem jest maksymalna redukcja oddziaływania substancji złowonnych powstających podczas pracy zakładu, odbywa się w specjalnie zaprojektowanym bioreaktorze, stwarzającym optymalne warunki do rozwoju i działania drobnoustrojów. Dzięki temu mikroorganizmy mogą pracować szybciej, z wyższą wydajnością i w znacząco bardziej zmiennych warunkach niż ma to miejsce podczas procesów zachodzących w naturze. Zastosowana metoda, której efektywność oczyszczania powietrza może osiągać nawet 99%, pozwala na całkowity rozkład zanieczyszczeń na dwutlenek węgla i wodę.

– Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że żaden zakład przemysłowy nie pozostaje bez wpływu na środowisko. Wiemy również jak trudnym zagadnieniem jest neutralizacja odorów, które mogą być powodowane przez ponad 1000 substancji. Dlatego wciąż poszukujemy najbardziej efektywnych i innowacyjnych metod redukujących nasze oddziaływanie w tym zakresie. Mamy nadzieję, że technologia wykorzystująca mikroorganizmy okaże się skuteczna i odpowiadająca uwarunkowaniom naszego zakładu – powiedział Arkadiusz Kamiński, Dyrektor Biura Ochrony Środowiska PKN ORLEN.    

Obecnie w zakładzie trwa faza testowa projektu. Po jej zakończeniu dostawca technologii dostarczy sprawozdania z efektywności rozwiązania, które zostaną przeanalizowane przez PKN ORLEN. Jeśli technologia spełni oczekiwania w zakresie redukcji związków złowonnych, Koncern planuje przeprowadzenie działań inwestycyjnych polegających na całkowitej hermetyzacji systemu kanalizacyjnego i budowie reaktora neutralizującego wszystkie gazy przez niego wytwarzane.

W przypadku realizacji projektu jego kluczowymi zaletami będą całkowita neutralność dla środowiska – technologia nie produkuje produktów ubocznych – bezpieczeństwo bioprocesów zachodzących w temperaturze 25-30°C i w normalnym ciśnieniu atmosferycznym, a także niska energochłonność.

Technologia neutralizacji odorów testowana w zakładzie produkcyjnym w Płocku budzi duże zainteresowanie zarówno gremiów eksperckich – została nagrodzona kilkoma wyróżnieniami dla projektów innowacyjnych – jak i największych, dynamicznie rozwijających się firm. 30 listopada w zakładzie produkcyjnym w Płocku odbyła się specjalna wizyta studyjna reprezentantów firm z sektora chemicznego, podczas której mogli się oni zapoznać ze szczegółami projektu.