29.02.2016

Finał procesu sprzedaży ORLEN Transport

PKN ORLEN  i spółka TP, podmiot zależny firmy Trans Polonia, sfinalizowały dziś transakcję sprzedaży spółki ORLEN Transport, zgodnie z warunkami umowy zawartej w dniu 16 listopada 2015 roku. 

W wyniku zamknięcia transakcji spółka należąca do Trans Polonia stała się właścicielem 100% akcji ORLEN Transport, a wartość sprzedaży aktywów wyniosła 84,5 mln zł. Ostateczna cena skorygowana zostanie o różnice wynikające z aktualnego poziomu długu netto oraz kapitału obrotowego ORLEN Transport, których szacunkowa wartość wyniesie około 4,0 mln zł.

Sprzedaż aktywów transportowych, które pozostają poza obszarem działalności podstawowej jest zgodna ze strategią PKN ORLEN i ma na celu wzrost wartości Koncernu w perspektywie długoterminowej. Z kolei dla Grupy Trans Polonia zakup ORLEN Transport oznacza możliwość dalszego rozwoju specjalistycznych usług w zakresie transportu i logistyki na terenie całej Europy.

 ORLEN Transport S.A. z siedzibą w Płocku jest dostawcą usług transportu drogowego benzyn, JET, oleju napędowego oraz LPG. Działalność operacyjną prowadzi na terenie Polski, posiadając 23 bazy transportowe rozmieszczone na terenie całego kraju. Produkty przewożone są za pomocą nowoczesnej floty 223 zestawów przystosowanych do przewozu towarów niebezpiecznych. ORLEN Transport S.A. zatrudnia 582 pracowników, w tym 485 kierowców. Przychody spółki w 2015 roku wyniosły 128,7 mln zł, EBITDA 21,2 mln zł, a zysk netto 14,9 mln zł. Przychody ORLEN Transport S.A. generowane są głównie w oparciu o długoterminowe umowy z Grupą ORLEN i innymi koncernami petrochemicznymi, co zapewnia spółce stabilność przychodów i marż.
 
Grupa Kapitałowa Trans Polonia działa w obszarze transportu i logistyki płynnych surowców chemicznych. W zakresie świadczonych usług Spółka współpracuje z czołowymi krajowymi i międzynarodowymi producentami chemikaliów, kooperując z ponad 100 podmiotami z całej Europy. Grupa zajmuje się budowaniem łańcucha dostaw przy wykorzystaniu transportu drogowego, kolejowego i morskiego a także intermodalnego. Flota Trans Polonii składa się z 200 nowoczesnych pojazdów specjalistycznych, przystosowanych do transportu różnych grup płynnych chemikaliów. Grupa posiada przedstawicielstwa zagraniczne w Holandii, Francji i Hiszpanii, uzyskując ok. 50% przychodów z eksportu usług. Od 2008 roku Spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.