17.02.2016

Konkurs crowdsourcingowy PKN ORLEN wkracza w finałową fazę

PKN ORLEN wyłonił sześć najlepszych rozwiązań mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej procesów produkcyjnych w rafinerii. Do elitarnego grona finalistów zakwalifikowali się pomysłodawcy z Polski,  Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, USA oraz Indii.

Inicjatywa PKN ORLEN, pomimo złożoności problemu, cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród innowatorów z całego świata. Nadesłane projekty charakteryzują się dużą różnorodnością rozwiązań, które pozwalają na wykorzystanie ciepła odpadowego z kolumny destylacji do produkcji m.in. energii elektrycznej, wody lodowej i pary. Wyróżnione rozwiązania obejmują szeroki zakres technologii zarówno już istniejących, jak i takich, które znajdują się obecnie w fazie R&D. Spośród ponad 20 zgłoszeń konkursowych eksperci PKN ORLEN wybrali sześć, których autorzy w marcowych finałach będą walczyć o trzy równorzędne nagrody, po 10 000 Euro każda oraz możliwość realizacji projektów pilotażowych oraz dalszej współpracy z PKN ORLEN. Ogłoszenie zwycięzców planowane jest na przełomie marca i kwietnia br.

PKN ORLEN wykorzystał formułę cieszącego się dużą popularnością na świecie podejścia crowdsourcing’owego. Przygotowane we współpracy z NineSigma nowoczesne narzędzia konkursowe oraz kanały komunikacji, umożliwiły dotarcie do pomysłodawców na całym świecie. Uczestnicy mieli unikalną możliwość odnalezienia oraz bieżącej weryfikacji wszystkich informacji na temat projektu, a także bezpośredniej wymiany wiedzy z ekspertami PKN ORLEN oraz NineSigma poprzez stronę internetową, portal NineSights, Webinaria czy też media społecznościowe takie jak Twitter czy Facebook. 

PKN ORLEN aktywnie angażuje się w projekty ukierunkowane na rozwój innowacji, a podejmowane inicjatywy w tym zakresie mają na celu dalszą budowę wartości Grupy ORLEN. Jednocześnie PKN ORLEN od lat inicjuje projekty badawczo-rozwojowe, przy  współpracy między innymi z uczelniami i instytutami naukowymi w Polsce.

- Obecnie realizujemy szereg projektów innowacyjnych w wielu obszarach działalności Koncernu. Współpraca z uczelniami, instytutami badawczymi czy też projekty crowdsourcing’owe pozwalają nam sięgać do szerszego grona ekspertów i przyspieszyć proces poszukiwania pożądanych rozwiązań w takich obszarach jak np. poprawa efektywności energetycznej procesów produkcyjnych. Wysoki poziom merytoryczny i zgodność nadesłanych koncepcji z naszymi założeniami udowadnia, że obraliśmy właściwy kierunek - powiedział Andrzej Kozłowski Dyrektor Wykonawczy PKN ORLEN ds. Strategii i Zarządzania Projektami.

Celem konkursu jest znalezienie najbardziej optymalnego rozwiązania technologicznego pozwalającego na efektywny odzysk i zagospodarowanie niskotemperaturowego ciepła z kolumn destylacji. Wdrożenie optymalnej technologii pozwoli nie tylko wygenerować oszczędności ale będzie miało również wymiar proekologiczny w postaci zmniejszonego zużycia energii na instalacji oraz ograniczenia emisji ciepła do atmosfery.  W ramach projektu Koncern nawiązał współpracę z firmą NineSigma, która prowadziła podobne konkursy dla takich firm jak BASF, GE czy Siemens - liderów w zakresie rozwoju innowacyjnych technologii przemysłowych.