27.09.2016

PKN ORLEN bada wpływ remontów na otoczenie

PKN ORLEN niezwykle poważnie traktuje swoje relacje z mieszkańcami i własne oddziaływanie na środowisko. Dlatego w związku z odczytami emisji w nocy z 21 na 22 września firma uruchomiła proces pogłębionego badania przebiegu pierwszej fazy remontu instalacji rafineryjnych i petrochemicznych w celu sprecyzowania przyczyn zaistniałej sytuacji i wyeliminowania prawdopodobieństwa wystąpienia takiego incydentu w przyszłości.

Tak podwyższone stężenie benzenu nie wystąpiło w ciągu pierwszych 265 dni tego roku, a wysoki odczyt nastąpił raz (266 dnia tego roku) i nie powtórzył się od 22 września do dnia dzisiejszego. Potwierdzają to wyniki pomiarów imisji tego związku ze stacji monitoringowej w Gimnazjum nr 5 przy ulicy Królowej Jadwigi włączonej do państwowego systemu monitoringu jakości powietrza. Średnioroczne stężenie benzenu za ostatnie 12 miesięcy wyniosło 1,25 mikrograma/m3, przy obowiązującej normie rocznej wynoszącej 5 mikrogramów/m3.

Wydarzenie z 21/22 września miało wprawdzie charakter jednorazowy, ale w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku prowadzone są obecnie poszerzone analizy wszelkich procesów technologicznych pod kątem zminimalizowania uciążliwości dla otoczenia.  Do badań włączeni zostaną również eksperci zewnętrzni, także z zagranicznych jednostek analitycznych.