08.12.2017

Obligacje serii B sprzedane

PKN ORLEN z sukcesem zakończył subskrypcję na serię B obligacji detalicznych – łączna pula środków na jakie złożono zapisy wyniosła 318 440 700. Oznacza to, że zaproponowane warunki - zmienne oprocentowanie oparte o sumę WIBOR-u 6M powiększonego o marżę w wysokości 1% - uznane zostały za atrakcyjne łącznie przez 876 inwestorów.  W dniu dzisiejszym przewidziane w ramach drugiej serii obligacje o wartości nominalnej 200 mln zł zostały przydzielone inwestorom i rozpoczęto zwroty środków z redukcji.

- Przekroczony poziom zapisów na kolejną serię obligacji to wyraz dużego zaufania inwestorów do PKN ORLEN, również tych mniejszych, szczególnie biorąc pod uwagę zwiększoną liczbę konkurencyjnych ofert w zakresie oferowania papierów dłużnych. To pokazuje, że obligacje detaliczne mogą być dobrym uzupełnieniem prowadzonej polityki finansowej i realizacji celów biznesowych PKN ORLEN i jednocześnie elementem promocji wiedzy o rynku obligacji wśród mniej doświadczonych graczy - powiedział Jacek Matyjasik, Dyrektor Wykonawczy ds. Zarządzania Finansami w PKN ORLEN.

Druga seria obligacji PKN ORLEN, poprzez sposób przydziału nadal promowała mniejszych inwestorów, ale jednocześnie dawała możliwość zakupu papierów dłużnych większym uczestnikom rynku. Zastosowany mechanizm przewidywał przydzielenie do 1 tys. sztuk gwarantowanych obligacji wszystkim inwestorom. Zapisy powyżej 1 tys. sztuk obligacji były redukowane proporcjonalnie.

W porównaniu do pierwszej transzy, zmienił się okres wykupu obligacji, który wyniesie 5 lat. Podobnie jak pierwsza seria papierów dłużnych Koncernu, nowa emisja była skierowana do inwestorów indywidualnych poprzez rozbudowaną sieć dystrybucji Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego oraz zdalne środki dostępu, jak telefon, internet, czy urządzenia mobilne. Intencją Koncernu jest notowanie papierów dłużnych na rynku Catalyst Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Cały program PKN ORLEN przewiduje emisje obligacji do łącznej kwoty 1 mld zł. Parametry poszczególnych emisji będą na bieżąco dostosowywane do oczekiwań rynkowych oraz potrzeb Koncernu. Papiery dłużne oferowane przez Koncern zyskały wysoką ocenę agencji Fitch Ratings, który przyznał całemu programowi rating na poziomie A(pol).