06.07.2017

Kompetencje Członków Zarządu PKN ORLEN

Zarząd uchwalił dziś podział zakresów kompetencji dla poszczególnych Członków Zarządu.

Wojciech Jasiński, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny nadzoruje obszary: strategii i zarządzania projektami, kadr, innowacji, handlu ropą i gazem, marketingu, komunikacji korporacyjnej, audytu, kontroli i zarządzania ryzykiem korporacyjnym, ochrony informacji, infrastruktury krytycznej i spraw obronnych, bezpieczeństwa oraz biura zarządu.

Mirosław Kochalski - Wiceprezes Zarządu sprawuje nadzór nad obszarami: zarządzania łańcuchem dostaw, relacji inwestorskich, inwestycji i dezinwestycji kapitałowych, informatyki, prawnym, grupy kapitałowej, zarządzania ryzykiem regulacyjnym, organizacji i systemów zarządzania.

Wiesław Protasewicz - Członek Zarządu ds. Finansowych nadzoruje obszary: planowania i sprawozdawczości, kontrolingu biznesowego, zarządzania finansami, podatków.

Zbigniew Leszczyński - Członek Zarządu ds. Sprzedaży sprawuje nadzór nad obszarami: handlu hurtowego produktami rafineryjnymi, handlu produktami petrochemicznymi, sprzedaży detalicznej, logistyki, efektywności i rozwoju sprzedaży;

Krystian Pater - Członek Zarządu ds. Produkcji nadzoruje produkcję rafineryjną i petrochemiczną, energetykę,  gospodarkę wodno – ściekową, obszar techniki oraz efektywności i optymalizacji produkcji.

Maria Sosnowska - Członek Zarządu ds. Inwestycji i Zakupów sprawuje nadzór nad obszarami: realizacji inwestycji majątkowych, rozwoju i technologii, zakupów, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, administracji.​