13.07.2017

Nowy Raport Zintegrowany Grupy ORLEN – kompendium wiedzy niefinansowej o Koncernie

Materiały multimedialne, nowe formaty infografik w prosty sposób przedstawiające zasady funkcjonowania całej Grupy ORLEN i jej otoczenia, a także jeszcze szerszy opis niefinansowych aspektów działalności Koncernu znalazły się w opublikowanym właśnie Raporcie Zintegrowanym za rok 2016. Z publikacji można pozyskać informacje m.in. o lokalnych podatkach odprowadzanych przez spółki należące do Grupy, polityce pracowniczej i płacowej Koncernu, czy też szczegółach i danych liczbowych odnoszących się do redukcji oddziaływania środowiskowego.

Raport, opublikowany wyłącznie online w polskiej i angielskiej wersji językowej, prezentuje działalność Koncernu, jego model biznesowy, strategię, proces budowy wartości i wyniki finansowe z perspektywy kluczowych grup interesariuszy. Aby ten cel skutecznie realizować, układ i treść publikacji opierają się na strukturze i wytycznych rekomendowanych przez IIRC (International Integrated Reporting Council) oraz wytycznych GRI (Global Reporting Initiative) w odniesieniu do raportowania danych pozafinansowych. Tym samym Koncern już teraz spełnia wymogi Dyrektywy 2014/95/UE „w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dot. różnorodności przez niektóre duże jednostki i grupy”, zaimplementowane w Polsce Ustawą o rachunkowości z grudnia 2016 roku.

- Dbamy o to by wprowadzać coraz wyższe standardy w komunikacji z otoczeniem. Chcemy by działalność Koncernu była przejrzysta i zrozumiała nie tylko dla naszych Akcjonariuszy, ale też Klientów i wszystkich osób, które mogą być nią zainteresowane. Jestem przekonany, że kolejna edycja Raportu Zintegrowanego Grupy ORLEN, jeszcze bardziej intuicyjna i przyjazna, pozwala nam realizować ten cel i skutecznie budować zaufanie do Firmy - powiedział Wojciech Jasiński, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Raport Zintegrowany, obok podsumowania minionego roku, wskazuje również perspektywy rozwoju Grupy ORLEN. Można je odnaleźć w sekcji opisującej szanse i potencjalne ryzyka oraz sposoby zarządzania nimi, a także w prognozach rynkowych opracowanych przez Głównego Ekonomistę PKN ORLEN, w sekcji Outlook 2017+.

Raport został wyposażony w wiele interaktywnych narzędzi, które podnoszą jego funkcjonalność, jak wskaźniki KPI w ujęciu kwartalnym i rocznym w podziale na poszczególne kapitały, model biznesowy, mapę z rynkami zbytu Grupy ORLEN czy mapę interesariuszy. Dodatkowo udostępniono materiały video zawierające komentarze członków Zarządu PKN ORLEN, a także prezentujące kluczowe projekty. Raport zawiera także centrum tabel i wykresów, ponad 200 infografik, porównywarkę danych, interaktywny słownik, ankietę online umożliwiającą użytkownikowi przekazanie opinii na temat zawartości merytorycznej i funkcjonalności narzędzia.

Raport spełnia najwyższe standardy w zakresie użyteczności, w tym ułatwia zapoznanie się z jego zawartością osobom niedowidzącym, a mobilna wersja sprawozdania pozwala na jej przeglądanie praktycznie na każdym urządzeniu.

Publikacje Grupy ORLEN każdego roku otrzymują wyróżnienia za najlepsze raporty zintegrowane w Polsce w konkursie The Best Annual Report, organizowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków. Raport dostępny jest pod adresem: www.raportzintegrowany2016.orlen.pl