27.07.2017

PKN ORLEN kontynuuje prace poszukiwacze w południowej Polsce

ORLEN Upstream intensyfikuje operacje na granicy Małopolski i Podkarpacia. Rozpoczęty właśnie odwiert Pasieki-OU1 o planowanej długości 2600 m położony jest na obszarze projektu Karpaty. Oprócz prac wiertniczych w ostatnich miesiącach spółka prowadziła na tym terenie akwizycję danych sejsmicznych oraz wykonała zdjęcie geochemiczne.

27 lipca rozpoczęte zostały prace wiertnicze w otworze Pasieki-OU1 położonym na terenie obszaru projektowego Karpaty na granicy Małopolski i Podkarpacia. Odwiert zlokalizowany jest na koncesji Blok 435 (30/2013/p) w powiecie jasielskim w centralnej części Karpat Zewnętrznych. Jego całkowitą długość zaplanowano na 2600 m, a prace wiertnicze potrwają około 50 dni. Celem geologicznym prac  jest potwierdzenie występowania nagromadzeń węglowodorów w krośnieńskich warstwach skalnych.

Na terenie projektu Karpaty w II połowie 2016 roku wykonane zostało zdjęcie geochemiczne Pola OU, a na początku 2017 roku przeprowadzono akwizycję danych sejsmicznych Korzenna 2D. W oparciu o dane historyczne oraz nowo pozyskane informacje geologiczne wytypowano optymalną lokalizację prac wiertniczych.

- Decyzja o rozszerzeniu działalności spółki o obszar centralnej części Karpat Zewnętrznych, została podjęta na drodze optymalizacji portfolio projektowego należącego do spółki - powiedział Janusz Radomski, Prezes Zarządu ORLEN Upstream

Projekt Karpaty to jedno z ośmiu przedsięwzięć projektowych, w które obecnie zaangażowany jest ORLEN Upstream na terenie Polski. Na obszar objęty projektem składają się trzy koncesje zlokalizowane w obrębie bloków: 433 i 434, 435, oraz koncesja Skołyszyn. Jest to region o bardzo długiej historii naftowej i dobrym rozpoznaniu geologicznym. ORLEN Upstream rozpoczął działalność na tym obszarze Polski w 2015 roku, a następnie rozszerzył teren poszukiwań o kolejne koncesje w 2016 roku.