23.03.2017

Grupa ORLEN modernizuje aktywa kolejowe

ORLEN KolTrans i Euronaft Trzebinia, zarządzające głównymi aktywami kolejowymi Grupy ORLEN, rozpoczęły realizację programu inwestycyjnego, którego celem jest, poza poprawą bezpieczeństwa i warunków pracy, znaczące zwiększenie dostępności technicznej i efektywności posiadanego taboru lokomotyw. Program podzielony jest na etapy i dotyczy zarówno floty lokomotyw bocznicowych jak i przewozowych obu spółek. Obejmuje zarówno modernizacje jak i zakup nowego taboru. Łącznie do 2020 r wydatki inwestycyjne w ramach tych zadań sięgnąć mogą 300 mln zł.

Obecnie obie Spółki eksploatują około 50 lokomotyw stanowiących w większości ich własność, zaś program rozwoju dla taboru kolejowego na lata 2017- 2020 zakłada zakup lub modernizację ok. 22 lokomotyw, które zapewnią zwiększenie zdolności przewozowych logistyki kolejowej GK ORLEN w Polsce. Plan odnowy floty obejmie również czeskie aktywa przewozowe Koncernu – w Unipetrol Doprava.
 
W ramach realizacji pierwszego etapu strategii, spółki ORLEN KolTrans i Euronaft Trzebinia będą poddawały modernizacji 3 lokomotywy spalinowe przeznaczone do obsługi na bocznicach Zakładu Głównego PKN ORLEN w Płocku oraz Zakładu ORLEN Południe w Trzebinii. Finalnie po przeprowadzeniu modernizacji, która pozwoli uzyskać sprzęt o wyższej mocy, niezawodności oraz zdecydowanie lepszych parametrach w zakresie ochrony środowiska, tabor kolejowy zyska 2 lokomotywy typu 15D z  nowoczesnym silnikiem firmy Caterpillar o mocy 1550 kW, spełniającym normy emisji spalin UIC IIIa.  Podobny proces przejdzie jedna z lokomotyw Euronaftu, która po modernizacji będzie również dysponowała silnikiem Caterpillar ale o mocy 708 kW. Do wykonania tych zadań wybrano polską spółkę NEWAG. Łączna wartość zawartych umów wynosi 13 mln zł zaś odbiór zmodernizowanych lokomotyw jest przewidziany na koniec bieżącego roku.

- Jestem przekonany, że nowa strategia pozwoli nam podnieść efektywność, jakość i bezpieczeństwo świadczonych usług. W pierwszej kolejności zdecydowaliśmy się zaadresować potrzeby naszych operacji bocznicowych, gdyż wymiana wyeksploatowanego sprzętu przyniesie najwięcej wartości dodanej dla łańcucha dostaw PKN ORLEN. Rozważając wiele opcji sprzętowych zdecydowaliśmy się postawić na polskiego dostawcę i polskie rozwiązanie gdyż oprócz sprawdzonej konstrukcji gwarantuje to nam zdecydowanie lepsze wsparcie serwisowe a także możliwość wykorzystania własnych warsztatów naprawczych - powiedział Andrzej Raszewski Prezes Zarządu ORLEN KolTrans.

Zmodernizowane lokomotywy poza wzmocnieniem potencjału przewozowego Grupy zapewnią komfortowe warunki pracy, głównie w zakresie niższej emisji hałasu. W nowych kabinach zostaną również obniżone przedziały silnikowe co znacząco poprawi widoczność a tym samym będzie miało pozytywny wpływ na bezpieczeństwo prowadzonych manewrów. Bardzo istotnym efektem modernizacji będzie również zapewnienie pożądanych parametrów odnoszących się do ochrony środowiska, regulowanych przez dyrektywy Unii Europejskiej w zakresie emisji CO, węglowodorów, tlenków azotu i cząstek stałych.