10.01.2017

Powietrze z kierunku Zakładu Produkcyjnego jest dobrej jakości

Dobrą jakość powietrza wskazuje stacja monitoringu zlokalizowana na osiedlu mieszkaniowym znajdującym się w róży wiatrów płynących z Zakładu Produkcyjnego. 

Stan powietrza w obszarze, którym przebywasz można śledzić na stronie http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current. Informacja będzie szczególnie przydatna osobom, które planują wypoczynek w weekend lub w okresie nadchodzącego sezonu ferii zimowych. Dane podawane na stronie GIOŚ umożliwiają nam także analizę porównawczą obszarów, w których emitenci przykładają dużą wagę do emisji z palenisk.

Jako jeden z przykładów możemy wykorzystać efekty kilkudniowej obserwacji stacje z lokalnego rynku. W Płocku jak widać na poniższych wykresach stacja zlokalizowana przy ul. Królowej Jadwigi 4 (Gimnazjum) na osiedlu znajdującym się w róży wiatrów płynących z Zakładu Produkcyjnego pokazuje w samo południe stan powietrza jako dobry. Natomiast stacja w centrum miasta zlokalizowana przy ul. Reja 28 ukazuje stan powietrza jako zły. 

Zdaniem specjalistów za złą sytuację wskazaną przez stację monitoringu powietrza przy ul. Reja odpowiadają w głównej mierze emitenci tzw. niskiej emisji, czyli opalający nieruchomości materiałami różnej jakości.