30.06.2017

ORLEN z pierwszą w Europie platformą do planowania procesów logistycznych

Wdrożona w PKN ORLEN aplikacja harmonogramowania logistyki pierwotnej (AHLP) to unikalne w skali branży rozwiązanie informatyczne wspomagające zarządzanie łańcuchem dostaw na poziomie operacyjnym. Narzędzie pozwala na skuteczne i optymalne kosztowo planowanie dostaw do terminali Spółki, baz produktowych kooperantów oraz klientów hurtowych w kraju. Dostarczycielem technologii jest holenderska firma Quintiq, światowy lider w zakresie planowania i optymalizacji procesów dystrybucji. 

Aplikacja AHLP to ostatni i najbardziej kluczowy element Platformy Logistycznej PKN ORLEN, który umożliwia optymalne wykorzystanie wdrożonych  już wcześniej w Spółce rozwiązań zwiększających efektywność procesów logistycznych, takich jak monitoring cystern oparty o technologię RFID (Radio Frequency IDentification), monitoring zapasów, harmonogramowanie produkcji czy prognozowanie sprzedaży. Nowe oprogramowanie jest w pełni zintegrowane z systemami informatycznymi PKN ORLEN, co przekłada się na pełną automatyzację procesów i usprawnienie przepływu danych między aplikacjami biorącymi udział w procesie prognozowania, produkcji i dystrybucji produktów do odbiorcy końcowego.

- To rewolucyjne rozwiązanie, które przenosi proces planowania logistycznego w PKN ORLEN na nowy, wyższy poziom, zarówno w kontekście dostępności w jednym miejscu danych odnoszących się do poszczególnych etapów procesu dystrybucji, jak i możliwości elastycznego reagowania na różne, często nieprzewidywalne, scenariusze rynkowe. Cieszę się, że we współpracy z renomowanym partnerem - firmą Quintiq, udało się wspólnie wypracować narzędzie pozwalające na skuteczną realizację zobowiązań względem naszych klientów, których grono systematycznie się powiększa - mówi Sylwester Grzebinoga, Dyrektor Wykonawczy ds. Logistyki w PKN ORLEN.

Sprawna i nowoczesna infrastruktura logistyczna stanowi kluczowy element przewagi konkurencyjnej PKN ORLEN. Koncern wykorzystuje sieć uzupełniających się elementów infrastruktury: terminali paliw, lądowych i morskich baz przeładunkowych, sieci rurociągów surowcowych. Logistyka produktów realizowana jest w firmie za pomocą transportu rurociągowego, transportu kolejowego oraz za pomocą transportu autocysternowego.