31.05.2017

Grupa ORLEN konsoliduje aktywa logistyczne

Obszar Usług Kolejowych Spółki Euronaft Trzebinia należący do ORLEN Południe S.A., wejdzie w skład majątku spółki ORLEN KolTrans z dniem 1 czerwca tego roku. W ten sposób operator kolejowy Grupy ORLEN zyskuje większe moce i skalę działalności, większą wiarygodność oraz szóstą pozycję (wg pracy przewozowej) wśród przewoźników w Polsce.

Udział w rynku transportowym ORLEN KolTrans wg. danych UTK za 2016 to 2,27% wg. pracy przewozowej,  a Euronaft Trzebinia to 1,04 %. Z danych z bieżącego roku widać również, iż w obu podmiotach tendencja jest wzrostowa. W efekcie połączenia powstanie przewoźnik, który na polskim rynku będzie konkurować z CTL Logistics o piątą pozycję.
 
- Integracja działalności kolejowej jest elementem aktualnej Strategii Logistyki Grupy ORLEN zmierzającej do optymalizacji tej części naszej działalności. Dzięki połączeniu potencjału spółek możemy efektywniej planować i realizować  potrzeby przewozowe Grupy ORLEN a także budować wartość naszych aktywów poprzez pozyskiwanie przychodów z zewnątrz. ORLEN KolTrans stanie się jeszcze bardziej wiarygodnym partnerem biznesowy na czym skorzysta zarówno właściciel jak i załoga - podkreśla znaczenie transakcji Andrzej Raszewski, Dyrektor Biura Logistyki – Polska w PKN ORLEN.
 
ORLEN KolTrans i Euronaft Trzebinia, przeprowadziły wymagane prawem zawiadomienia organizacji związkowych, Rady Pracowników i Pracowników o planowanym przejściu części zakładu pracy Euronaft Trzebinia. Około 100 osobowa grupa pracowników tej części przedsiębiorstwa, poza zachowaniem dotychczasowych warunków pracy, zyska także dodatkowo możliwość korzystania ze świadczeń pracowniczych w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, funkcjonującego w ORLEN KolTrans.
 
ORLEN KolTrans jest spółką z Grupy Kapitałowej PKN ORLEN działającą w branży kolejowej od 2001 roku. Oferuje kompleksową usługę w zakresie transportu kolejowego obejmującą krajowy i międzynarodowy transport towarów, serwis i naprawę taboru kolejowego, dzierżawę wagonów oraz obsługę bocznic. Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa Euronaft Trzebinia realizował przewozy od 2005 r w  branży towarów niebezpiecznych, chemii,  kruszyw, piasku czy przewozów specjalnych dla Klientów z Grupy Kapitałowej ORLEN jak i Klientów zewnętrznych.
 
Zakres działalności nowego operatora będzie obejmował m.in. przewóz kolejowy realizowany na terenie Polski, a także czyszczenie, naprawę cystern i lokomotyw w warsztatach w Płocku i Trzebini, zarządzanie bocznicami GK ORLEN w Płocku, Trzebini, Jedliczu, Ostrowie Wlkp., Włocławku, Widełce k/Rzeszowa i wkrótce Olszanicy k/Krakowa, oraz dzierżawę cystern kolejowych.