10.05.2017

ORLEN w „Energia dla Przyszłości”

PKN ORLEN zaprasza studentów na płatny roczny staż w ramach II edycji programu przygotowania zawodowego „#Energia dla przyszłości”. Koncern już po raz drugi jest partnerem projektu realizowanego przez Ministerstwo Energii oraz Spółki PGE i PGNiG. Zgłoszenia do programu można składać do 6 czerwca. Termin odbywania stażu potrwa od października tego roku do września 2018 r.

W PKN ORLEN w ramach programu „#Energia dla przyszłości” staże obecnie odbywa siedmiu absolwentów wyłonionych w ramach I edycji. Wiedzę zdobywają od ekspertów w obszarach Biura  Energetyki oraz Biura Rozwoju i Technologii. 

W listopadzie i w grudniu ubiegłego roku stażyści mieli okazję wstępnie zapoznać się z pracą w każdej z trzech Spółek uczestniczących w projekcie, realizując miesięczne staże w grupach 7 osobowych. Natomiast już z początkiem tego roku stażyści trafili do wybranej przez siebie Spółki, w której przez kolejne miesiące realizują zadania z ekspertami tychże firm. Na zakończenie projektu stażyści, tak jak miało to miejsce na początku stażu będą zdobywać doświadczenie zawodowe w Ministerstwie Energii. 

W tegorocznej drugiej już edycji programu udział wziąć może trzydziestu studentów V roku studiów jednolitych lub III lub IV semestru studiów II stopnia stacjonarnych ewentualnie  niestacjonarnych i absolwentów poniższych wydziałów danej uczelni, w przypadku których od daty ukończenia nauki do dnia zgłoszenia się do Programu Stażowego nie upłynęło więcej niż 12 miesięcy, nie ukończyły 27 lat, posiadają znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 oraz legitymują się średnią z ocen w ramach ostatniego roku studiów lub dwóch ostatnich ukończonych semestrów na poziomie nie niższym niż 4,0.

• Politechnika Warszawska: Wydział Elektryczny, Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
• Politechnika Wrocławska: Wydział Elektryczny, Mechaniczno-Energetyczny
• Politechnika Gdańska: Wydział Mechaniczny, Elektrotechniki i Automatyki
• Politechnika Łódzka: Wydział Mechaniczny, Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
• Politechnika Poznańska: Wydział Elektryczny, Maszyn Roboczych i Transportu, Budowy Maszyn i Zarządzania
• Politechnika Lubelska: Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Inżynierii Środowiska
• Politechnika Śląska w Gliwicach: Wydział Elektryczny, Górnictwa i Geologii, Inżynierii Środowiska i Energetyki, Mechaniczny Technologiczny
• Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie: Wydział Energetyki i Paliw; Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej; Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
• Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie: Wydział Mechaniczny, Nowych Technologii i Chemii
• Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie: Wydział Elektryczny, Technologii i Inżynierii Chemicznej, Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki.

Kandydaci zostaną wyłonieni w ramach rekrutacji otwartej dla wybranych wydziałów powyższych uczelni, która trwa, a jej wyniki poznamy w czerwcu.

Szczegóły projektu wraz z formularzem aplikacyjnym i regulaminem programu znajdują się na stronie www.me.gov.pl w zakładce Energetyka.

Przypomnijmy, iż celem programu jest budowanie zaplecza kadrowego dla polskiego sektora energetycznego poprzez pozyskanie najlepszych studentów wyższych uczelni zainteresowanych pracą w branży energetycznej, zapoznanie stażystów ze specyfiką pracy w kluczowych spółkach energetycznych kraju i Ministerstwie Energii oraz przygotowanie stażystów do pracy w sektorze energetycznym.

Zgodnie z ideą program „#Energia dla Przyszłości” został opracowany w taki sposób, aby każdy stażysta zdobył konkretne umiejętności i doświadczenie z zakresu interesujących go obszarów energetyki oraz mógł zaplanować drogę swojego rozwoju zawodowego.