26.09.2017

ORLEN wprowadza nowe standardy w energetyce

PKN ORLEN podpisał z Siemens Polska długoterminową umową serwisową dla pięciu turbozespołów Zakładowej Elektrociepłowni PKN ORLEN w Płocku.  Jest to nowe, innowacyjne podejście do utrzymania ruchu w energetyce, które wpisuje się w najlepsze światowe standardy.  

Wysoki poziom dyspozycyjności urządzeń oraz ich okresowe przeglądy techniczne zapewni umowa, jaką Koncern zawarł z wybraną w drodze otwartego przetargu spółką Siemens Polska. Zakładowa Elektrociepłownia w Płocku wytwarza ciepło i energię elektryczną w wysokosprawnej kogeneracji i jest największą tego typu jednostką przemysłową w Polsce, a jednocześnie jedną z największych w Europie. 

Długoterminowa umowa serwisowa (LTSA – Long Term Service Agreement), która została dziś zawarta pomiędzy PKN ORLEN a Siemens Polska to rewolucja w utrzymaniu ruchu w energetyce, uznawana przez ekspertów za najnowocześniejsze rozwiązanie techniczne, które wpisuje się w najlepsze światowe standardy w zakresie serwisu turbin. Jego innowacyjność polega m.in. objęciu serwisem turbozespołów różnych producentów i to zarówno krajowych, jak i zagranicznych o różnej mocy oraz różnego typu turbin. Turbozespoły objęte umową mają od kilkunastu do ponad kilkudziesięciu lat pracy za sobą i choć były systematycznie serwisowane to dotychczas nikt w Polsce nie podjął się wdrożenia projektu o kompleksowej i wieloletniej obsłudze konserwacyjnej. 

- Staramy się być liderem wdrażania nowych standardów i rozwiązań w energetyce, a tego typu umowa jest tego najlepszym przykładem. Naszym celem jest zarówno innowacyjność, jak i zapewnienie wysokiej dyspozycyjności już zastosowanych maszyn przy jednoczesnej optymalizacji kosztów  i zasobów - powiedział Marcin Wasilewski, Dyrektor Wykonawczy ds. Energetyki w PKN ORLEN.

W ramach umowy Siemens, oprócz przeprowadzenia w ciągu ponad dekady dziesięciu remontów kapitalnych tj. po dwa dla każdej z pięciu turbin, zapewni dodatkowo utrzymanie wysokiego współczynnika ich dyspozycyjności. Zagwarantuje również utrzymanie kluczowych parametrów technicznych na wymaganym wysokim poziomie w całym okresie obowiązywania umowy. Kompleksowa współpraca pomiędzy partnerami została zaplanowana na 25 lat od daty rozpoczęcia serwisu. 

W nowych projektach energetycznych, standardem jest zawieranie wieloletniej umowy serwisowej równolegle z zawarciem umowy na budowę w formule pod klucz (EPC). Takie umowy zostały podpisane dla inwestycji  PKN ORLEN w bloki gazowo-parowe we Włocławku i Płocku oraz dla nowej turbiny TG 7, uruchomionej pod koniec ubiegłego roku w Elektrociepłowni w Płocku.  

Zakładowa Elektrociepłownia działająca na terenie kompleksu rafineryjno-petrochemicznego PKN ORLEN w Płocku wytwarza ciepło i energię elektryczną w wysokosprawnej kogeneracji. Jako paliwo do wytwarzania pary w kotłach EC używa ciężki olej opałowy oraz gaz. Jest to największa tego typu jednostka przemysłowa w Polsce, a jednocześnie jedna z największych w Europie, która oprócz zasilania instalacji zakładu głównego spółki, dostarcza także ciepło na potrzeby miasta. Jej łączna moc elektryczna wynosi 345 MWe, a łączna moc cieplna to 2149 MWt.