19.09.2017

Seria A obligacji PKN ORLEN zgodna z oczekiwaniami inwestorów

Ponad dwukrotnie wyższa suma obligacji w złożonych zapisach niż liczba dostępnych obligacji, na które zapisało się łącznie 1 188 inwestorów – to wynik serii A w ramach drugiego programu emisji obligacji detalicznych PKN ORLEN. W dniu dzisiejszym przewidziane w ramach pierwszej serii obligacje o wartości nominalnej 200 mln zł zostały przydzielone inwestorom i rozpoczęto zwroty środków z redukcji.

W ramach pierwszej serii programu emisji papierów dłużnych skierowanych do inwestorów indywidualnych, łączna pula środków, na jakie złożone zostały zapisy wyniosła ponad 429 mln zł. To dwukrotnie więcej niż przewidziana w ramach pierwszej serii kwota emisji o wartości 200 mln zł. Oznacza to, że zaoferowane warunki emisji – zmienne oprocentowanie oparte o sumę WIBOR-u 6M powiększonego o marżę w wysokości 1% zostały uznane za atrakcyjne przez inwestorów. Intencją PKN ORLEN jest wprowadzenie obligacji do obrotu na Rynku Catalyst w ciągu najbliższego miesiąca.
 
- Wyniki zapisów odbieramy przede wszystkim jako wyraz ogromnego zaufania ze strony inwestorów. To oczywiście także korzystny sygnał dla kredytodawców oraz agencji ratingowych, wzmacniający ocenę jakości kredytowej PKN ORLEN. Szukaliśmy najlepszego momentu na wyjście z naszą ofertą i widać, że lata doświadczeń na rynkach finansowych procentują. Sukces serii A pokazuje, że bardzo precyzyjnie odpowiedzieliśmy na oczekiwania inwestorów zarówno w zakresie daty emisji, jak i zaoferowanych warunków - powiedział Wojciech Jasiński, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

W ramach kolejnego programu, PKN ORLEN zastosował nowy mechanizm, który ma na celu promowanie drobnych inwestorów. Zastosowana procedura tzw. maksymalnego przydziału polegała na znalezieniu maksymalnej liczby obligacji, jaką będzie mógł otrzymać każdy z inwestorów, który dokonał zapisu. Dodatkowo wyznaczony okres zapisów w dniach 6-15 września, gwarantował każdemu inwestorowi, w tym mniej doświadczonym lub początkującym, możliwość dokładnego zapoznania się z warunkami emisji bez obaw o wyczerpanie się puli oferowanych obligacji.

 Zgodnie z zasadami „maksymalnego przydziału”, zastosowanymi po raz pierwszy przy ofercie obligacji przez PKN ORLEN, wszyscy inwestorzy, których zapisy nie przekraczały liczby 4 237 obligacji, otrzymali pełną kwotę, ponieważ ich zapisy nie podlegały żadnej redukcji. W efekcie spółka osiągnęła zakładany cel, jakim było wspieranie mniejszych inwestorów, których zapisy na obligacje zostały w pełni zrealizowane.

 Cały program PKN ORLEN przewiduje emisje obligacji do łącznej kwoty 1 mld zł. Parametry poszczególnych emisji będą na bieżąco dostosowywane do oczekiwań rynkowych oraz potrzeb Koncernu. Papiery dłużne oferowane przez Koncern zyskały wysoką ocenę agencji Fitch Ratings, który przyznał całemu programowi rating na poziomie A(pol). Oferującym obligacje jest Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.