04.01.2018

INNOCHEM dofinansuje dwa innowacyjne projekty ANWILU

Włocławska spółka z Grupy ORLEN otrzymała w drugiej edycji programu INNOCHEM łącznie ponad 5 mln zł dofinansowania na realizację dwóch projektów zwiększających efektywność produkcji w obszarze tworzyw sztucznych i nawozów azotowych.

Pierwsze przedsięwzięcie  ANWILU, które otrzymało dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR),  dotyczy opracowania innowacyjnego systemu katalicznego przyspieszającego i pogłębiającego proces reakcji chlorowania etylenu.  Jego celem jest zwiększenie wydajności reakcji,  tak aby podczas finalnej syntezy chlorku winylu powstawało jak najmniej produktów ubocznych.

Drugi z projektów ma na celu zwiększenie efektowności metody bezpośredniej syntezy amoniaku z wodoru i azotu, która jest jednym z podstawowych procesów syntezy wysokociśnieniowej wykorzystywanej masowo w przemyśle. W przypadku pomyślnie zakończonego etapu prac laboratoryjnych, planowana jest budowa pilotażowej instalacji, umożliwiającej wdrożenie i przetestowanie nowego rozwiązania. Dla ANWILU, jako producenta nawozów, których podstawowym surowcem jest amoniak, zakończenie projektu sukcesem, będzie oznaczać zwiększenie efektywności produkcji.

Obecnie ANWIL, we współpracy z Głównym Instytutem Górnictwa i Politechniką Łódzką, prowadzi prace badawcze w ramach projektu dofinansowanego w pierwszej edycji programu INNOCHEM. Włocławska spółka otrzymała wtedy niemal 825 tys. zł  na opracowanie rozwiązania zwiększającego odporność receptury polichlorku winylu na działanie ognia.  Jeśli zakończą się one sukcesem, ANWIL przystąpi do wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji kompozytów ceramizujących na bazie PCW. Ich zastosowanie w budownictwie przyczyni się m.in. do zwiększenia odporności powłok kabli i przewodów na działanie ognia.

INNOCHEM to jeden z pierwszych programów sektorowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), którego celem jest generowanie innowacyjnych rozwiązań dla polskiej branży chemicznej, przy ścisłej współpracy z krajowym sektorem nauki. Do tej pory rozstrzygnięto dwa konkursy skierowane do firm działających w tym sektorze gospodarki. W obu przypadkach dofinansowanie otrzymały spółki z Grupy ORLEN. Łączna pula dofinansowania dla ANWIL w ramach drugiej edycji programu INNOCHEM stanowi 7,1 proc. ogólnej kwoty rozdysponowanych środków.