03.01.2018

Kluczowa inwestycja w ramach Strategii Kawernowej zakończona

Stacja poboru wody z Noteci, najważniejsza w 2017 roku inwestycja Solino S.A. z Grupy ORLEN, została oddana do użytku. Inwestycja ta zapewnia możliwość przechowywania zapasów interwencyjnych w kawernach solnych zgodnie z wymaganiami znowelizowanej ustawy o zapasach obowiązkowych.

Budowa nowego ujęcia wraz z pompownią pozwoli Spółce na zwiększenie ilości wody przesyłanej do Podziemnego Magazynu Ropy i Paliw „Góra”. Zapasy ropy i paliw przechowuje się tam w podziemnych kawernach – wyeksploatowanych komorach solnych zlokalizowanych na terenie kopalni soli. Do ich wytłoczenia używa się solanki, która dzięki swoim właściwościom wypycha ropę naftową i paliwa na powierzchnię. Inwestycja znacząco poprawi funkcjonalność i operacyjność magazynu, pozwalając na podawanie wody do produkcji solanki z wydajnością 1400 m³/h. Dzięki temu magazyny spełniają wymagania ustawy o zapasach obowiązkowych, wchodzącej w życie z początkiem 2018 roku, określającej limity czasowe, w których powinny one zostać wytłoczone. Nowe prawodawstwo zakłada obowiązek wytłoczenia zapasów obowiązkowych paliw w 90 dni, a ropy naftowej w 150 dni.

– Budowa pompowni w ramach realizacji Strategii Kawernowej jest kolejnym krokiem wzmacniającym bezpieczeństwo energetyczne państwa. Tak jak wielokrotnie deklarowaliśmy, inwestycja została oddana do użytku zgodnie z założonymi terminami. Jej skalę dobrze obrazuje fakt, że przepustowość pompowni w ciągu doby pozwoliłaby na wypełnienie wodą 15 basenów olimpijskich – zapewnia Dariusz Kusiak, Prezes Zarządu Solino S.A.

W najbliższym czasie Solino odda do użytku także nadbrzeże kajakowe, zlokalizowane w najbliższym sąsiedztwie pompowni, które będzie obiektem ogólnodostępnym i umożliwi wygodne korzystanie z rzeki mieszkańcom Inowrocławia. Tym samym Spółka przyczynia się do poprawy infrastruktury turystycznej w Inowrocławiu, popularnej miejscowości uzdrowiskowej.​