14.12.2018

ORLEN inwestuje w rozbudowę mocy produkcyjnych ANWILU

Należąca do Grupy  ORLEN spółka ANWIL zwiększy o ok. 50 procent zdolności produkcyjne oraz poszerzy ofertę produktową o cztery rodzaje nawozów. Będzie to możliwe dzięki budowie trzeciej instalacji produkcyjnej nawozów azotowych. Wartość strategicznej dla rozwoju włocławskiej spółki inwestycji szacowana jest na ok. 1,3 mld złotych. Natomiast zysk operacyjny EBITDA ANWILU – po zrealizowaniu projektu - może wzrosnąć o ok. 57 mln EUR rocznie.

Zakończenie inwestycji, na którą 14 grudnia 2019 r. wyraziło zgodę Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ANWIL S.A., nastąpi do końca 2021 roku.

- ANWIL jest bardzo ważnym aktywem w Grupie ORLEN. Wzmacnianie jego pozycji na konkurencyjnym rynku europejskim to jeden z naszych priorytetów. Dlatego cieszę się, że moje zapowiedzi dotyczące tej kluczowej inwestycji rozwojowej wchodzą w etap realizacji. ANWIL stanie się jeszcze mocniejszym graczem na rynku nawozów. To kolejny krok w kierunku wydłużenia łańcucha wartości i poprawy bilansu przepływów produktowych w Grupie. Na tej inwestycji finansowo skorzysta zarówno PKN ORLEN, jego akcjonariusze, włocławska spółka i samorząd lokalny – podkreśla Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN S.A.

Uruchomienie trzeciej instalacji nawozowej spowoduje zwiększenie zdolności produkcyjnych ANWILU z 966 tys. ton do 1 461 tys. ton rocznie oraz wzbogaci portfolio produktowe o saletrę grubą, saletrosiarczan amonu, saletrzak z siarką i saletrzak z magnezem o ulepszonych własnościach granuli.

- Rozbudowa zdolności produkcyjnych ANWILU umożliwi zaspokojenie rosnącego popytu na nawozy azotowe w kraju. W tej chwili jesteśmy ich jedynym polskim wytwórcą, dysponującym potencjałem do zwiększenia produkcji. W ciągu trzech lat będziemy w stanie zapewnić polskim rolnikom dostęp do zwiększonego wolumenu krajowych produktów spełniających najwyższe światowe standardy w każdym aspekcie związanym z ich wytwarzaniem i sprzedażą. Będzie to zatem nasz wkład w zapewnienie Polsce bezpieczeństwa żywnościowego oraz ochronę rodzimego rynku przed napływem często wątpliwej jakości nawozów z importu, głównie ze Wschodu – mówi Agnieszka Żyro, Prezes Zarządu ANWIL S.A.

ANWIL opiera swoją działalność biznesową na dwóch filarach –produkcji PCW oraz nawozów azotowych, których – pod względem mocy wytwórczych – jest drugim producentem w kraju i trzynastym w Europie. Włocławska spółka z Grupy ORLEN rozpoczęła produkcję nawozów 47 lat temu, a pierwszą tonę saletry amonowej wytworzyła już 17 grudnia 1971 roku. Od lat 90-tych instalacja produkcji saletry była systematycznie modernizowana, natomiast w 2000 roku uruchomiono instalację do wytwarzania saletrzaku (sprzedawanego przez ANWIL pod marką CANWIL), dzięki czemu moce wytwórcze spółki w obszarze nawozów wzrosły do niemal miliona ton rocznie. Na początku tego roku chemiczna firma wyprodukowała 30-milionową tonę nawozów azotowych.

ANWIL jest jednym z największych pracodawców na Kujawach i Pomorzu. Obecnie zatrudnia ponad  1300 osób, a liczba ta zwiększy się  po zrealizowaniu inwestycji nawozowej. Chemiczna firma  jest też jednym z największych płatników podatków przekazywanych do budżetu miasta. Za 2017 rok spółka odprowadziła 110 mln zł podatku, z czego lokalnie aż 35 mln zł. W związku z rozwojem aktywów produkcyjnych we Włocławku wpływy z podatku, które pozostaną  w regionie, mogą wzrosnąć o ok. 50 mln zł rocznie.